Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F2056.2
Date: 1860
Concise reference: Darwin, C. R. 1860. Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorregte rassen in de strijd des levens. With a preface and an epilogue by the translator Tiberius Cornelius Winkler. 1st ed. Haarlem: A. C. Kruseman, 2 vols. Volume 2.
Detailed reference: Darwin, C. R. 1860. Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorregte rassen in de strijd des levens. With a preface and an epilogue by the translator Tiberius Cornelius Winkler. 1st ed. Haarlem: A. C. Kruseman, 2 vols. (Text from the 2d English ed.). Only one epigraph, by Bacon, at front of both volumes. Kees Rookmaaker 2009.


Text   Images   Text & Images   PDF  Advanced Search  Search Bibliography Again