RECORD: Walker, Francis. 1839. Monographia Chalciditum. Vol. II. Species collected by C. Darwin Esq. London: H. Bailliere.

REVISION HISTORY: Scanned by John van Wyhe, transcribed (single key) by AEL Data 6.2008. RN1


[title page]

MONOGRAPHIA CHALCIDITUM.
BY FRANCIS WALKER.
"——— the green myriads in the peopled grass."
VOL. II.
SPECIES COLLECTED BY C. DARWIN, ESQ.
LONDON:
HYPPOLITE BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET;

PARIS:—J. B. BAILLIÈRE, 13, RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE;
LEIPSIG:—J. & G. WEIGEL.

MDCCCXXXIX.

[page 1]

MONOGRAPHIA CHALCIDITUM.

VOL. II.

PART I.—AUSTRALIA.

GENUS.—EURYTOMA, Illiger.

Mas.—Corpus convexum, fere cylindricum, subnitens, punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius: antennæ 13-articulatæ, nodosæ, thorace non longiores; articulus 1us. fusiformis; 2us. cyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes nodosi, discreti, verticillato-pilosi; clava fusiformis, articulo 10°. duplo longior: thorax postice angustior: prothorax subquadratus, bene determinatus, latitudine vix longior: mesothoracis scutum transversum, sat magnum; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice mutuo accedentes; scutellum obconicum: metathorax magnus, declivis: petiolus sat longus: abdomen compressum, altum, nitens, læve, fere glabrum, apice truncatum, thorace multo brevius: pedes hirti, simplices, subæquales; protarso cuique apice spina longior validior, subarcuata: alæ mediocres; hirsuties ad apices densior, sub nervum vix ulla; nervus humeralis gracilis ulnari longior, ulnaris crassus, radialis brevis, cubitalis radiali paullo brevior; stigma mediocre oblongum furcam emittens ad costam propensus; metails nervus ulnaris humerali brevior, apice setis 3 hamatis armatus.

Fem.—Caput thoracis latitudine: antennæ 12-articulatæ, clavatæ, thorace breviores; articuli 3°. ad 10um. latescentes, transversi, approximati; clava ovata, articulo 9°, latior et plus duplo longior: petiolus brevis: abdomen ovatum, acuminatum, thorace paullo brevius.

B

[page] 2

Sp. 1. Eur. Pidytes. Mas et Fem. Atra, antenna nigra, pedes nigri fulto eincti, aliv Umpidat.

Man et Fem.—Atra: oculi et ocelli rofi: antenna? nigras : mart pedes fulvi; coxas nigra? ; tarsi apice fusci; meso- et.metape-dum femora nigra, tibiae picco-cineta: : fem. pedes obscuriores; tibial pierumque nigra?: ala3 Iimpidfe ; squamula; picese; nervi picei, basi pallidiores. (Corp. long. lin. |—1$ ; alar. lin.

Hobart Town, Van Diemen's Land ; and in March at King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus convexum, longum, sublineare, fere cylindricum, ob-scurum, punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine: antennae clavatas, graciles, thorace paulln breviores; articulus I'". gracilis, sublinearis: petiolus brevis: abdomen longiovatum, subcompressum, nitens, laeve, fere gla-brum, apice acuminatum, thorace vix brevius; segmenta sub-sequalia: alee mediocres.

Sp, 2. Eur. Tellis. Fern. Atra, antenna; nigra; basi fufoar ant picec, pedes nigri fulto-cincti, farm' favi, aim sublimpidce.

Atra, pilis albis vestita; oculi et ocelli nifi: antenna? nigra:; articulus ]"'. fulvus, apice piceus ; 2"H. apiee fulvus: oviductus fulvus: pedes nigri; trochanters fulvi; tibial picea?, basi et 3pice fulva? ; tarsi flavi, apice fusci; protarsi fulvi: alas sublim-pida?.; squamulpe picea; ; nervi picei, basi pallidiores. (Corp. long. lin. 1 ; aJar. Jin, If.)

Var. jl.—Antennis articulus 1°*. piceus.

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus convexum, sublineare, punctatum, obscurum, parce hirtum : caput thorace vix latius: antenna; clavata?, robustte, pilosae, thorace breviores ; articulus IL". gracilis, sublinearis; 2"". longicyathiformis; 3"1. et 4"". brevissimi; 5U". ct sequentes breves, usque ad 9um. latesccntes ; clava longi-conica, artieulo 9°. latior et plus duplo longior: petiolus brevis: abdomen ova-turn, subcompressum, nitens, la;ve, fere glabrum, tliorace non lon-gius; segmentum l"*. maximum, 2'"™. et sequentia brevissima: alac mediocres.

[page] 3

Sp. 3. Eur. Volux. Fem. Atra, antennæ, nigræ apice piceæ, pedes nigri fulvo-cincti, alæ, limpidæ.

Atra: oculi et ocelli rufi: antennæ, nigræ, apice piceæ: pedes nigri; trochanteres picei; genua fulva; tibiæ apice fulvæ; tarsi pallide fulvi, apice fusci; propedum tibiæ fulvæ, tarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. l 1/3; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and in March at King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus convexum, breve, punctatum, obscurum, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ, nodosæ, verticillatopilosæ, thorace paullo longiores: petiolus longus: abdomen ovatum, compressum, nitens, læve, fere glabrum, thorace multo brevius et angustius: alæ latæ.

Fem.—Caput thoracis latitudine: antennæ clavatæ, pilosæ, thorace breviores: abdomen lougiovatum, subcompressum, apice acuminatum, thorace non brevius.

Sp. 4. Eur. Aretheas. Mas et Fem. Atra, antennæ nigræ, pedes nigri, tarsi fulvi, alæ, limpidæ.

Atra: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: pedes nigri; trochanteres picei; genua fulva; tibiæ apice fulvæ; tarsi fulvi; propedum tibiæ falvæ, tarsi obscuriores: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. ¾—1; alar. lin. 1 1/3;—1½.)

March, King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus convexum, sublineare, punctatum, obscurum, parce hirtum: caput. thorace vix latius: antennæ graciles, moniliformes, verticillato-pilosæ, thorace paullo longiores: petiolus sat longus: abdomen ovatum, compressum, nitens, læve, fere glabrum, thorace brevius et angustius: alæ latæ.

Sp. 5 Eur. Eleuther. Mas. Atra, antennæ nigræ apice piceæ pedes fulvi piceo et fusco cincti, alæ limpidæ.

Mas.—Atra: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ, apice piceæ: pedes fulvi; coxæ piceæ; femora picea, apice fulva; meso-et metatibiæ fusco cinctæ; protarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; proalis nervi picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and in March at King George's Sound, Australia.

[page] 4

Fem.—Corpus longum, angustum, cylindricum, punctatum, parum nitens, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ subclavatæ, graciles, corpore breviores: petiolus brevis: abdomen fusiforme, nitens, læve, fere glabrum, thorace vix brevius: alæ angustæ.

Sp. 6. Eur. Olbus. Fem. Atra, antennæ piceæ basi fulvæ, pedes fulxi, femora piceo cincta, alæ limpidæ.

Atra: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us. fulvus: pedes fulvi; coxæ piceæ; femora piceo cincta; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi. (Corp. long. 1; alar. lin. 1½.)

Sydney, New South Wales.

GENUS.—ISOSOMA, Walker.

Mas.—Corpus convexum, breve, sublineare, obscurum, punctatum, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ moniliformes, sublineares, verticillato-pilosæ, thorace paullo longiores: petiolus sat longus: abdomen ovatum, compressum, nitens, læve, fere glabrum, thorace brevius et angustius: alæ latæ.

Sp. 1. Iso. Ravola. Mas. Atrum, antennæ, nigræ frons flava, prothoracis latera flavo maculata, pedes nigro-picei, tarsi fulvi, alæ limpidæ.

Atrum: capitis frons flava: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: prothoracis latera antica flavo maculata: pedes nigri; trochanteres picei; genua fulva; tibiæ piceæ, apice fulvæ; protarsi fulvi, apice fusci; protibiæ fulvæ, fusco semicinctæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; proalis nervi picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin 1½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus convexum, rude punctatum, obscurum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace vix latius; vertex latus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes; ocelli vertice triangulum fingentes, medius perparum antepositus: antennæ clavatæ, 11-articulatæ, pubescentes, corporis dimidio breviores; articulus 1us. longifusiformis; 2us. et 3us. subrotundi; 4us. longi-cyathiformis; 5us. et sequentes trasversi, discreti,

[page] 5

usque ad 8um. curtantes et latescentes; clava longiconica, articulo 8°. plus duplo longior: thorax longiovatus: prothorax magnus, transversus, subquadratus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum subrotundum: metathorax parvus, transversus: pedes validi, simplices, subæquales; tarsi breves: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari plus duplo longior, radialis ulnari brevior, cubitalis radiali vix brevior; stigma sat magnum.

Sp. 2. Iso. Oritias. Fem. Nigro-æneum, antennæ nigræ, prothoracis latera fulvo maculata, pedes fulvi, femora ænea, alæ limpidæ.

Nigræ-æneum: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. nigro-ænei: prothorax utrinque fulvo maculatus: pedes fulvi; coxæ æneæ; femora ænea, spice fulva; tarsi flavi, apice fusci; metatibiæ fusco cinctæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2½.)

March; King George's Sound, Australia.

GENUS.—MEGASTIGMUS, Dalman.

Sp. 1. Meg. Drances. Fem. Fulvus nigro-varius, antennæ nigræ basi fulvæ, oviductus vaginæ abdomine multo longiores, pedes fulvi, alæ limpidæ.

Fulvus, sub-nitens, scite punctatus, fere glaber: capitis vertex niger: os flavum: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us. fulvus: thorax nigro per medium vittatus: metathorax niger: abdomen læve nitens; segmenta basi nigra: oviductus fulvus; vaginæ nigræ, hirtæ, abdomine multo longiores: pedes fulvi; coxæ piceæ; tarsi apice fusci; metafemora subtus piceo maculata: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fusci, basi pallidiores; stigma piceum, rotundum, sat magnum. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Sp. 2. Meg. Borus. Fem. Flavus fulvo et piceo varius, antennæ piceæ basi fulvæ, metathorax niger, oviductus vaginæ abdomine non longiores, pedes flavi, alæ limpidæ.

[page] 6

Flavus, sub-nitens, scite punctatus, fere glaber caput postice nigrum; vertex fulvus: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us. fulvus: thoracis segmentorum disci fulvi; suturæ piceæ: metathorax niger: abdomen læve, nitens; discus piceus, fulvo-fasciatus: oviductus fulvus; vaginæ nigræ, hirtæ abdomine non longiores: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ flavæ; nervi fusci, basi pallidiores; stigma piceum, rotundum, sat magnum. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Sp. 3. Meg. Iamenus. Fem. Fulvus piceo varius, antennæ piceæ basi fulvæ, oviductus vaginæ corporis longitudine, pedes fulvi, alæ limpidæ.

Fulvus, subnitens, scite punctatus, fere glaber: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ, basi fulvæ: thoracis segmentorum suturæ piceæ: abdominis discus piceo fasciatus: oviductus fulvus; vaginæ nigræ, hirtæ, corporis longitudine: pedes fulvi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi; stigma piceum, rotundum, magnum. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

GENUS.—CALLIMOME, Spinola.

Mas.—Corpus breve, parvum, convexum, sublineare, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ filiformes, validæ, hirtæ, thorace non longiores: thorax longiovatus: prothorax brevis: mesothoracis scutum latitudine fere longius; parapsidum suturæ conspicuæ; paraptera et epimera bene determinata; scutellum ovatum: metathorax mediocris: petiolus crassus, brevissimus: abdomen sublineare, fere planum thorace brevius et angustius: alæ sat latæ.

Sp. 1. Call. Osinius. Mas. Viridis æneo-varius, antennæ nigræ, pedes fulvo-virides, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us. viridis: thorax subtus æneo-varius: abdomen viridi-æneum; discus æneo-cupreus: pedes æneo-virides; tibiæ fulvæ, viridi-cinctæ;

[page] 7

tarsi fulvi, apice fusci: alæ limpidæ squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

Var. β.—Thoracis discus viridi-æneus.

March; King George's Sound, Australia.

Thorax longiovatus, convexus, nitens, scitissime squameus, parce hirtus: prothorax transversus, parvus, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum ovatum: metathorax transversus, mediocris, humilis, postice angustior: pedes simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari paullo longior, radialis brevissimus, cubitalis adhuc brevior; stigma parvum.

Sp. 2. Call. Vibidia. Cupreus viridi-varius, pedes flavi, femora viridia, alœ limpidæ.

Thorax cupreus viridi-varius: prothorax viridis: pedes flavi; coxæ virides; femora viridia; meso- et metatarsi pallide flavi, apice fulvi: alæ limpidæ, fulvo vix tinctæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Alar. lin. 2½.)

Sydney, New South Wales.

GENUS.—PALMON, Dalmon.

Fem.—Corpus longum, angustum, convexum, scitissime squameum, parum nitens, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex sat latus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: ocelli vertice triangulum fingentes: antennæ clavatæ, crassæ, apice quasi truncatæ, thorace non longiores; articulus 1us. sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. brevissimi; 5us. et sequentes breves, transversi, usque ad clavam latescentes: thorax sublinearis: prothorax transversus, subquadratus, sat magnus: mesothoracis parapsidum suturæ non bene determinatæ: petiolus brevis: abdomen compressum, læve, nitens, thorace multo brevius et angustius: oviductus vaginæ pubescentes, corpore longiores: metapedum coxæ magnæ, femora maxima ovata subtus dentata, tibiæ arcuatæ: alæ mediocres.

Sp. 1. Pal Olenus. Fem Æneo-viridis, antennæ fulvaæ, abdomen subtus fulvum, pedes fusco-fulvi, femora viridia, alæ limpidæ.

[page] 8

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ: fulvæ: abdomen cyaneo et cupreo-varium, subtus fulvum: oviductus rufus; vaginæ nigræ: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia; tibiæ fuscæ: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. 2; alar. lin. 2½.)

Sydney, New South Wales.

GENUS.—HOCKERIA, De Laporte.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, rude punctatum, obscurum, parce hirtum: caput thorace vix latius; frons profunde excavata: antennæ filiformes, corpore paullo breviores; pedicellus longus; articulus 1us. longissimus, arcuatus; 2us. et sequentes lineares, arcte applicati: prothorax transversus, sat magnus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinaæ; scutellum obconicum: metathorax parvus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, basi glabrum, thorace brevius et angustius: metapedum coxæ magnæ, femora ovata maxima, tibiæ arcuatæ: alæ mediocres; proalis nervus humeralis ulnari triplo longior, radialis longus, cubitalis brevissimus.

Sp. 1. Hoc. Proxenus. Mas. Atra, tarsi picei aut ferruginei, proalæ fusco semifasciatæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes nigri; genus picea; tarsi picei aut ferruginei: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fulvi; proalæ fusco semifasciatæ. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and Sydney, New South Wales.

GENUS.—EUCHARIS, Latreille.

Mas.—Corpus convexum, nitens, glabrum, rude et profunde punctatum: caput transversum, brevissimum, thorace paullo latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis, ad os angusta et fere lævis: oculi parvi, subrotundi: ocelli remoti, medius perparum antepositus: antennæ 13-articulatæ, subfiliformes, biramosæ, graciles, dense pubescentes, thorace vix longiores; articulus 1us. longus, gracilis, linearis; 2us. brevi-cyathiformis; 3us. obconicus, l°. longior; 5us. et sequentium omnis usque ad

[page] 9

12um. breves, sublineares, ramulum longum subclavatum utrinque emittentes: thorax quasi obconicus, latus, altus, gibbus: prothorax minimus supra non conspicuus: mesothoracis scutum magnum, transversum; parapsidum suturæ bene determinatæ, postice mutuo accedentes; paraptera et epimera conspicua, hæ inter scutum et scutellum occurrentia; scutellum mediocre, subrotundum: metathorax magnus, abrupte declivis: petiolus longus, gracillimus, nitens, lævis: abdomen fusiforme, perangustum, convexum, compressum, nitens, læve, subtus carinatum; segmentum unicum dorsum occupans et ventralia fere obtegens; pedes graciles, simplices, subæquales; coxæ parvæ; tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us 4°. paullo longior; ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ; nervus ulnaris humerali multo brevior, radialis sat longus, cubitalis brevissimus stigma fingens punctiforme; metalis nervus unicus simplex costæ dimidio longior.

Sp. 1. Euch. Volusus. Mas. Cuprea viridi varia, abdomen viridi-æneum, antennæ nigræ, pedes ferruginei, femora viridia, alæ limpidæ.

Mas.—Cuprea: capitis vertex viridis: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigræ; articuli 1us, et 2us. nigro-cuprei: thorax utrinque et subtus viridi-varius: abdomen viridi-æneum: pedes ferruginei; coxæ virides; femora viridia, apice ferruginea; protarsi obscuriores; ungues et pulvilli fusci: alæ limpidæ; squamulæ ferrugineæ; nervi fulvi; stigma fuscum. (Corp. long. lin. 2¼ alar. lin. 3¼.)

"Antennæ 13-jointed, 1st. joint linear, 2d. very short, cup-shaped, 3d. obconic, longer than the 1st., 4th. very short producing above towards the outside a long arched subclavate pilose branch, the following joints to the 12th. inclusive becoming gradually longer and producing a similar branch from the apex, and the exterior ones also a shorter branch towards the inner side; the last five branches of this series are sufficiently distinct, but that of the 8th. joint is reduced to a short tooth. The 13th. joint is as long as the longer branch of the preceding, and like it, subclavate and pilose."—Haliday.

March; King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus convexum, nitens scabre punctatum, pubescens: caput mediocre, transversum, brevissimum, thorace vix latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis, ad os angus-

C

[page] 10

tior: oculi parvi, subrotundi: ocelli approximati, vertice traingulum fingentes: thorax ovatus, gibbus: prothorax brevissimus, supra non conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius: parapsidum suturæ bene determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum breve, prominulum, apex abrupte declivis: metathorax magnus, declivis: petiolus longus, gracilis: abdomen ovatum, gibbum, nitens, læve, glabrum, thorace brevius et angustius, segmento unico obtectum: pedes graciles, simplices, pubescentes, subæquales; coxæ parvæ; tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. longior; ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ; nervus ulnaris humerali paullo brevior, radialis longus, cubitalis brevissimus; nervus unicus simplex costæ dimidio longior.

Sp. 2. Euch Fausta. Mas. Viridis cupreo et cyaneo varia, pedes fulvi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis, cupreo-varia: capitis frons cyaneo-viridis: oculi et ocelli obscure rufi: thorax subtus et postice cyaneo-viridis: abdomen cupreum: pedes fulvi; coxæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi, apice obscuriores. (Corp. long. lin. 1¾; alar. lin. 2¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus convexum, parum nitens, rude punctatum, parce pubescens: caput sat magnum, breve, tranversum, thorace latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis: oculi parvi, subrotundi, extantes: ocelli approximati, vertice triangulum fingentes: antennæ 12-articulatæ, filiformes, pubescentes, thorace paullo longiores; articulus 1us. longus, gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. longus; 4us. et sequentes breves, lineares, usque ad 9um. curtantes; 10us. 11us. et 12us. arcte applicati clavam fingentes fusiformen 9°. duplo longiorem: thorax ovatus: segmentis suturæ bene determinatæ: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides conspicuæ, extantes; scutellum ovatum, valde convexum: metathorax mediocris, declivis: petiolous perlongus, sat validus: abdomen ovatum, convexum, nitens, læve, glabrum, thorace brevius, apice non truncatum; segmentum 1um. magnum, doris plus dimidium occupans; 2um. et sequentia brevia: ventralia vix conspicua: pedes simplices, subæquales; coxæ mediocres; femora gracilia; tibiæ rectæ; tarsis articuli 1 .

[page] 11

ad 4um. curtantes, 5us. 4°. paullo longior: ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ; ulnaris humerali paullo brevior, radialis brevis, cubitalis brevissimus stigma fingens punctiforme.

Sp. 3. Euch. Valgius. Mas. Viridis, antennæ nigræ, abdomen nigro-viride, pedes fulvi, femora viridia, alæ subfuscæ.

Viridis: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen nigro-viride: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia, apice fulva; metatibiæ pallide fuscæ, apice et basi fulvæ tarsi flavi, apice fusci; protarsi obscuriores: alæ subfuscæ; squamulæ virides; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1½.; alar. lin. 2½.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus convexum, nitens, rude punctatum, parce pubescents: caput sat magnum, breve, transversum, thorace latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis: oculi parvi, subrotundi, extantes: ocelli approximati, vertice in triangulum dispositi: antennæ 12-articulatæ, extrorsum crassiores, pubescentes, thorace fere breviores; articulus 1us. longus, gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes transveris, usque ad 9um. curtantes; 10us. 11us. et 12us. arcte applicati, clavam fingentes fusi-formem 9°. duplo longiorum: thorax ovatus: segmentis suturæ bene determinatæ: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides conspicuæ, extantes; scutellum ovatum, valde convexum: metathorax mediocris, declivis: petiolus longus, sat validus: abdomen ovatum, convexum, nitens, læve, glabrum, thorace brevius, apice non truncatum; segmentum 1um. magnum, dorsi plus dimidium occupans; 2um. et sequentia brevia: ventralia vix conspicua: pedes simplices, subæquales; coxæ mediocres; femora gracilia; tibiæ rectæ; tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. paullo longior: ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ, ulnaris humerali paullo brevior, radialis brevis, cubitalis brevissimus stigma fingens punctiforme.

Sp. 4. Euch. Theocles. Fem. Viridis, antennæ ferrugineæ, abdomen nigro-viride, pedes fulvi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ ferrugineæ: abdomen nigro-viride: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia, apice et

[page] 12

basi fulva; tarsi apice fusci; protarsi pallide fusci: alæ limpidæ; squamulæ virides; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1½.; alar. lin 2½.)

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus convexum, parum nitens, punctatum, pubescens: caput sat magnum, transversum, breve, thorace paullo latius; vertex convexus, non impressus; frons abrupte declivis: oculi pariv, subrotundi: ocelli approximati, vertice triangulum fingentes: antennæ 11-articulatæ, longi-fusiformes, crassæ, pubescentes, thorace vix longiores; articulus 1us. et 2us. brevissimi; 3us. longus, obconicus; 4us. et sequentes subrotundi, approximati, usque ad clavam decrescentes; 10us. et 11us. minuti, clavam brevem suborbicularem 9°. fingentes: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius, parapsidum suturæ optime determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum ovatum, vix convexum: metathorax magnus, declivis: petiolus longus, gracilis: abdomen fusiforme, subcompressum, nitens, scitissime punctatum, parce pubescens, thorace brevius et multo angustius; segmetum unicum dorsum omne occupans; vintralia vix conspicua: pedes validi, recti, simplices, subæquales, pubescentes; coxæ parvæ; tarsi breves, articulus 1us. longus dilatatus, 2us. et sequentes minuti brevissimi; ungues et pulvilli parvi: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari paullo brevior, radialis longus, cubitalis brevissimus: metalis nervus unicus simplex costæ dimidio longior.

"The mandibles of this species are very strong. The usual structure of the antennæ may still be traced in it, and the gradual development of the two basal joints seen in E . Zalates (which retains some of the development of the metatarsus observable in this) until the 1st. becomes the longest joint, as in the other sub-families, and in some of the Eucharidæ, as E. Xeniades and E. furcata."—Haliday.

Sp. 5. Euch Iello. Mas. Viridis, antennæ, nigræ abdomen nigrum, pedes nigro-virides, tarsi picei, alæ sublimpidæ.

Mas.—Obscure viridis: frons viridi-cyanea: oculi et ocelli obscure rufi: os ferrugineum: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. nigro-virides: abdomen nigrum: pedes nigro-virides; trochanteres ferruginei; genua ferruginea; tarsi picei: alæ sublimpidæ

[page] 13

squamulæ piceo-virides; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1¾; alar. lin. 2¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas et Fem.—Corpus convexum, parum nitens, hirtum, rude punctatum: caput transversum, brevissimum, thorace fere latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis: oculi parvi, subrotundi, extantes: ocelli 3, medius perparum antepositus: antennæ 11-articulatæ, sub-moniliformes, pubescentes, thorace paullo longiores; articuli exteriores mari distinct; 1us. mediocris, gracilis; 2us. cyathiformis; 3us. longissimus, subclavatus; 4us. et sequentes subcyathiformes, usque ad 10um. curtantes; 11us. ovatus, 10°. longior; 9us. 10us. et 11us. fem. clavam fingentes ovatam: thorax ovatus, altus, gibbus: prothorax minimus, supra non conspicuus: mesothoracis scutum magnum; parapsidum suturæ bene determinatæ; paraptera et epimera conspicua; scutellum latum, supra brevi-obconicum, postice angulum fingens rectum: metathorax sat magnus, declivis: petiolus brevis, validus: abdomen fusiforme, subcompressum, læve, nitens, hirtum, thorace angustius vix longius; segmentum unicum dorsum omne occupans et ventralia prorsus obtegens: pedes graciles, simplices, pubescentes; coxæ parvæ tibiæ rectæ; tarsis articulus 1us. longissimus, 2us. brevis, 3us. et 4us. brevissimi, 5us 2°. vix longior; ungues et pulvilli minuti; metapedes propedibus multo longiores: alæ mediocres, pubescentes; nervus ulnaris humerali multo brevior, radialis longus, cubitalis brevissimus stigma minutum punctiforme fingens: metalis nervus unicus simplex costæ dimidio longior, apice setis uncinatis præditus.

Sp. 6. Euch. Zalates. Mas et Fem. Nigra, antennæ nigro-piceæ, pedes picei, tarsi fulvi, alæ limpidæ.

Mas et Fem.—Nigra: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigro-piceæ: pedes picei; genua fulva; tibiæ apice fulvæ; tarsi fulvi; ungues et pulvilli fusci; metatarsi basi fusci: alæ limpidæ; squamulæ fuscæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 2; alar. lin. 2¾.)

Sydney, New South Wales; and in March, at King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus convexum, parum nitens, rude punctatum, fere glabrum: caput mediocre, transversum, brevissimum, thorace vix latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis, ad os

[page] 14

angustior: oculi parvi, subrotundi, extantes: ocelli vertice triangulum fingentes: antennæ subfiliformes, graciles, pubescents, thorace vix longiores; articulus 1us longus, gracilis, sablinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes ad 9um. breves, lineares, approximati: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ bene determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum subrhombiforme: metathorax magnus, declivis: petiolus brevis, validus: abdomen ovatum, gibbum, nitens, pubescens, scitissime punctatum, thorace multo brevius et angustius; segmentum 1um. maximum; 2um. et sequentia brevissima: pedes mediocres, simplices, subæquales; coxæ parvæ; femora gracilia; tibiæ ractæ tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. paullo longior; ungues et pulvilli parvi: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali brevior, radialis longus, cubitalis brevissimus; metalis nervus unicus simplex costæ dimidio longior.

Fem.—Caput thorace paullo angustius: petiolus brevissimus: abdomen convexum, thoracis latitudine et longitudine.

Sp. 7. Euch. Eribotes. Mas et Fem. Viridis, antennæ nigræ, pedes fulvi, femora viridia, alæ sublimpidæ.

Viridis: capitis frons cyaneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: pedes fulvi; coxæ virides; trochanteres picei; femora viridia, apice fulva; tarsi pallide fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ virides; nervi picei. (Corp. long. lin. 1¾; alar. lin. 2¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus convexum, parum nitens, rude punctatum, parce pubescens: caput sat magnum, breve, transversum, thorace latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis: oculi parvi, subrotundi, extantes: ocelli approximati, vertice in triangulum dispositi: antennæ 12-articulatæ, filiformes, pubescentes, thorace paullo longiores; articulus 1us. longus, gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. longue; 4us. et sequentes breves, lineares, usque ad 9um. curtantes; 10us. 11us. et 12us. arcte applicati clavam fingentes fusiformem 9°. duplo longiorem: thorax ovatus; segmentis suturæ bene determinatæ: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides conspicuæ, extantes; scutellum ovatum, valde convexum:

[page] 15

metathorax mediocris, declivis: petiolus longus, sat validus: abdomen ovatum, convexum, nitens, læve, glabrum, thorace multo brevius et angustius, apice quasi truncatum; segmentum 1um. magnum, dorsi plus dimidium occupans; 2um. et sequentia brevia: ventralia vix conspicua: pedes simplices, subæquales; coxæ mediocres; femora gracilia; tibiæ ractæ; tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. paullo longior: ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ; nervus ulnaris humerali paullo brevior. radialis brevis, cubitalis brevissimus stigma fingens punctiforme.

Sp. 8. Euch. Xeniades. Mas. Ænea-viridi varia, antennæ nigræ, abdomen nigro-æneum, pedes ferruginei, femora viridia, alæ sublimpidæ.

Mas.—Ænea: capitis frons viridis: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. nigro-ænei: thorax subtus viridis: abdomen nigro-æneum: pedes ferruginei; coxæ virides; femora viridia, apice ferruginea; tibiæ piceæ, apice et basi ferrugineæ; tarsi apice fusci; protarsi fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceo-virides; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2½.)

Var. β.—Capitis vertex et thorax virides æneo-varii.

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus parvum, breve, crassum, convexum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversum, breve, parvum, thoraci arcte applicatum; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ graciles, submoniliformes, corporis dimidio longiores: thorax breviovatus, altus: petiolus brevis: abdomen ovatum, fere planum, thorace brevius et angustius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ amplæ.

Sp. 9. Euch. Democles. Mas Æneo-atra, antennæ piceæ, abdomen purpureum cupreo-varium, pedes picei, alæ limpidæ.

Æneo-atra: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: abdomen purpureum, cupreo-varium: pedes picei: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1½.)

Sydney, New South Wales.

[page] 16

GENUS.—PERILAMPUS, Latreille.

Corpus pervum, breve, gibbum, nitens, rude punctatum, parce hirtum: thorax breviovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides fere læves, suturæ bene determinatæ; scutellum brevi-obconicum, extans, postice retractum: metathorax magnus, obconicus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen rhombiforme, læve, glabrum, contractum, thorace brevius et angustius: pedes pubescentes, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari plus duplo longior, radialis ulnari vix brevior, cubitalis brevissimus; stigma minutum, subrotundum.

Sp. 1. Peri. Saleius. Mas. Viridis æneo-varius, abdomen atrum, pedes fulvi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis æneo-varius: abdomen atrum: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia; ungues et pulvilli fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 4/6; alar. lin. 1½.)

March; King George's Sound, Australia.

GENUS.—MISCOGASTER, Walker.

Fem.—Callimomi similis: corpus angustum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene deteminatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris, postice angustior: petiolus brevissimus: abdomen compressum, læve, supra ovatum, planum, subtus valde carinatum, thorace paullo brevius: oviductus exertus; vaginæ abdominis dimidio breviores: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis radiali multo brevior; stigma parvum.

Sp. 1. Mis. Ciron. Fem. Viridi-cyanea, antennæ nigræ, pedes flavi, femora viridi-cincta, alæ limpidæ.

Viridi-cyanea: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: oviductus flavus; vaginæ nigræ: pedes flavi; coxæ

[page] 17

virides; femora viridi-cineta; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus breve, crassum, convexum, nitens, læve, hirtum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, corporis dimidio vix longiores; articulus 1us. longus. gracilis, linearis: thorax ovatus, parce punctatus: prothorax transversus, sat magnus, antice angustior; latera rotundata: mesothoracis scutum brevissimum; parapsides extantes, suturæ optime determinatæ; scutellum parvum, obconicum: metathorax magnus, obconicus, declivis: petiolus brevis, gracilis: abdomen ovatum, fere glabrum, thorace brevius et angustius; segmenta 3 subæqualia dorso conspicua: oviductus vaginæ abdominis dimidio vix longiores: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari plus duplo longior, radialis longus, cubitalis rectus; stigma mediocre, subfurcatum.

Sp. 2. Mis. Nelo. Fem. Atra, antennæ nigræ, pedes picei, tarsi fulvi, alæ subfuscæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: oviductus fulvus; vaginæ nigræ: pedes picei; genua fulva; tibiæ apice fulvæ; tarsi fulvi, apice fusci: alæ subfuseæ; squamulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

March; King George's Sound.

Fem.—Corpus parvum, breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, parvus: petiolus brevis: abdomen ovatum, planum, læve, subtus vix carinatum, thorace paullo brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radialis ulnari brevior, cubitalis adhuc brevior; stigma mediocre.

Sp. 3. Mis. Nicon. Fem. Viridi-ænea, abdomen cupreum, pedes flavi, alæ limpidæ.

D

[page] 18

Viridi-ænea: mesothoracis scutellum viride, micans: abdomen cupreum: pedes flavi; coxæ virides; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus convexum, hirtum, parum nitens, scite squameum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes transversi, usque ad 10um. curtantes; clava conica, compressa, articulo 1°. latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, sat magnus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum obconicum: metathorax brevis, parvus: petiolus sat longus: abdomen sublineare, planum, læve, nitens, thorace brevius et multo angustius: metapedes longi; coxæ magnæ; tibiæ subarcuatæ, cujusque apici spina: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari paullo brevior cubitali paullo longior, cubitalis longus ad alæ apicem propensus vix declivis; stigma minutum.

Sp. 4. Mis. Thera. Mas. Viridis, antennæ fuscæ, abdomen cupreum, pedes fulvi, metapedes obscuriores, proalæ fusco bifasciatæ.

Obscure viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ: abdomen cupreum: pedes fulvi; coxæ virides; femora basi viridia; tibiæ fusco-vittatæ: metapedes virides; trochanteres picie; genua ferruginea; tibiis spinæ fulvæ; tarsi nigri: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fusci; proalæ fusco-bifasciatæ, fascia 1a. angusta ad nervi humeralis apicem, 2a. lata ad nervum cubitalem. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1 3/5.)

Hobart Towm, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, hirtæ, graciles, corpore paullo breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes lincares, longi, discreti, usque ad 12um. paullatim curtantes: thorax longiovatus, postice lævis nitens: prothorax

[page] 19

transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum sub-ovatum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen sublincare, planum, thorace brevius et angustins: pedes validi, simplices, subæquales: alæ mediocres, dense pubescentes; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis radiali vix brevior; stigma rotundum, sat magnum, nervulum emittens.

Sp. 5. Mis. Hecatæus. Mas. Ænea, antennæ nigræ, pedes flavi, alæ sublimpidæ.

Ænea: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. ænei: pedes flavi; coxæ æneæ; tarsi apice fusci; protarsi pallide fulvi: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi picei. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2 1/3.)

Hobart Town, Van Dicmen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace breviores; clava maxima, longi-conica, acuminata, articulo præcedenti paullo latior plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, sat magnus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, medicoris, declivis: petiolus brevis: pedes simplices subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari plus duplo longior, radialis ulnari non brevior, cubitalis ulnari paullo brevior; stigma parvum.

Sp. 6. Mis. Mycon. Mas. Nigro-cyanea, antennæ fulvæ, pedes fulvi, alæ limpidæ.

Nigro-cyanea: oculi et ocelli rufi: antennæ fulvæ: pedes fulvi; tarsi pallidiores; coxæ nigro-cyaneæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus crassum, convexum, subcylindricum, obscurum, scite punctatum, parce hirtum: caput magnum, transversum, breve, hirtum, thorace latius; vertex mediocris; frons abrupte declivis:

[page] 20

oculi sat magni, vix extantes: antennæ 12-articulatæ?, fusiformes, thorace multo breviores; articulus 1us gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes arcte applicati, longitudine multo latiores; clava longiconica, acuminata, articulo 9°. plus duplo longior: thorax ovatus, antice latior: prothorax transversus, subquadratus, sat magnus: mesothorax posticus abrupte declivis; scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ scutellum obconicum, apice subacutum: metathorax transversus, humilis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, nitens, læve, hirtum, thorace angustius vix brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervi proalis crassi, humeralis ulnari plus duplo longior, radialis ulnari non brevior, cubitalis rediali paullo brevior; stigma sat magnum.

Sp. 7. Mis. Daicles. Mas. Nigro-ænea, antennæ nigræ, abdomen nigrum, pedes nigro-ænei, tarsi fusci, alæ sublimpidæ.

Nigro-ænea: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. nigro-ænei: abdomen nigrum: pedes nigro-ænei; trochanteres picei; genua fusca; tarsi fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 4/5 alar. lin.1½.

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, thorace multo brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres, apice latæ; nervus humeralis ulnari longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis radiali paullo brevior; stigma parvum.

Sp. 8. Mis. Menætes. Mas. Ænea, abdomen nigra-cu-preum, pedes fulvo-flavi, femora picea, alæ limpidæ.

Ænea viridi-varia: oculi et ocelli rufi: abdomen nigro-cupreum: pedes flavi; coxæ nigro-æneæ; femora picea, basi et apice flava;

[page] 21

tibiæ fulvæ tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 1.)

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoraeis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum subovatum: metathorax brevis: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, nitens, læve, thorace angustius et paullo brevius: pedes validi, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, cubitalis radiali brevior; stigma parvum.

Sp. 9. Mis. Damia. Mas. Nigro-ænea, cyaneo-varia, abdomen nigro-cupreum, pedes picei, alæ subfuscæ.

Nigro-ænea, subtus cyaneo-varia: oculi et ocelli rufi: abdomen nigro-cupreum: pedes picei; tarsi pallidiores; coxæ nigro-æneæ: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus parvum, breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine: vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: mandibularum dentes acuti, subarcuati: thorax ovatus: prothorax transversus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax brevis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari duplo longior, radialis ulnari paullo brevior cubitali multo longior; stigma parvum.

Sp. 10. Mis. Sambus. Fem. Viridis cupreo-varia, pedes flavi, alæ limpidæ.

Viridis, cupreo-varia: oculi et ocelli rufi: antennæ basi flavæ: mandibulæ fulvæ: abdominis discus cupreus: pedes læte flavi;

[page] 22

tarsi apice fulvi: alæ limpidæ; squamilæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 1 .)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace, longiores: thorax ovatus, fere planus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax brevis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius et angustius: pedes simplices, validi, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radialis ulnari brevior, cubitalis adhuc brevior; stigma minutum.

Sp. 11. Mis. Cernus. Fem. Viridi-cyanea, antennæ nigræ, pedes virides, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Viridi-cyanea: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: pedes virides; trochanteres picei; genua ferruginea; tarsi flavi, apice fusci; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus parvum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace paullo longiores: thorax ovatus, fere planus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, depressum, læve, apice acuminatum, thorace paullo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris radiali longior humerali multo brevior, cubitalis radiali multo brevior; stigma minutum.

Sp. 12. Mis. Bato. Fem. Viridis cupreo-varia, antennæ nigræ pedes fulvi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis: caput cupreum: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: thorax antice cupreus: pedes fulvi;

[page] 23

coxæ virides; femora viridia, apice fulve; tarsi flavi, apice fusei; protarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, corporis dimidio vix longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes transversi, subæqualies; clava linearis, compressa, articulo 9°. plus duplo longior: thorax ovatus, subtus lævis glaber: prothorax transversus. brevissimus: mesothoracis scutum longitudine vix latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum obconicum: metathorax transversus, declivis, sat magnus: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, læve, thorace paullo brevius et angustius: pedes simplices, subæquales, validi; tarsi breves: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari duplo fere longior, radialis ulnari paullo longior, cubitalis ulnari brevior; stigma sat magnum.

Sp. 13. Mis. Psapho. Mas. Aureo-viridis, antennæ nigræ, abdomen æneo-varium, pedes virides; tarsi lutei, alæ sublimpidæ.

Aureo-viridis: caput obscurius: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen æneo-varium: pedes virides; trochanteres pieci; genua lutea; tarsi lutei, apice fusci: alæ sublimpidæ: squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

March; King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus breve, crassum, compactum, sublineare, nitens, convexum, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius: antennæ graciles, filiformes, corporis dimidio longiores: thorax brevi-ovatus, subtus lævis glaber: prothorax brevissimus: mesothoracis parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax brevis: petiolus vix ullus: abdomen sublineare, læve, planum, thorace brevius et paullo angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, cubitalis radiali brevior; stigma mediocre.

[page] 24

Sp. 14. Mis. Umbro. Mas. Viridis, antennæ fuscæ, pedes lutei, alæ limpidæ.

Læte viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ; articulus 1us. flavus: pedes lutei; coxæ basi virides; tarsi apice fusci; proet meso-femora flava; metapedes fulvo-vittati: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

March; King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus breve, crassum, convexum, sublineare, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius: antennæ graciles, filiformes, pubescentes, corporis dimidio paullo longiores: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine vix latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, læve, thorace brevius et angustius: pedes validi, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis radiali brevior; stigma sat magnum.

Sp. 15. Mis. Dice. Mas. Aureo-viridis, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, pedes virides, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Aureo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: sexualia nigra: pedes virides; trochanteres fulvi; genua lutea; tibiæ basi et apice luteæ; tarsi flavi, apice fusci; propedum tibiæ fulvæ viridi-cinctæ, tarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi. Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1 1/3.)

March; King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax longiovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum subovatum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, læve, planum, thorace paullo brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis radiali multo brevior; stigma parvum.

[page] 25

Sp. 16. Mis. Theope. Mas. Viridis, abdomen cupreo-varium, pedes virides, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Læte viridis: oculi et ocelli rufi: abdomen cupreo-varium: pedes virides; trochanteres picei; genua fulva; tarsi pallide flavi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 2/3.)

March; King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus robustum, sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. curtantes et latescentes; clava fusiformis, articulo 10°. latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum brevi-ovatum: metathorax brevissimus: petiolus vix ullus: abdomen ovatum, nitens, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et latius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari vix longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis radiali brevior; stigma mediocre.

Sp. 17. Mis. Merula. Fem. Cuprea, antennæ nigræ, pedes ferruginei, femora æneo-varia, alæ subfulvæ.

Cuprea: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. ænei: abdomen basi subtus viridi-varium: pedes ferruginei; coxæ æneæ; femora æneo-ferruginea; tarsi apice picei; protarsi fusci: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores: thorax longi-ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra

F

[page] 26

depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali paullo longior, cubitalis radiali brevior; stigma mediocre.

Sp. 18. Mis. Letus. Fem. Æneo-viridis, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, pedes, fusco-flavi, femora viridicincta, alæ limpidæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides, ille basi luteus: abdominis discus cupreus: pedes flavi; coxæ virides; femora viridi-cincta; tibiæ fusco-cinctæ; tarsi apice picei; propedum tibiæ fulvæ, tarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ, antice virides; nervi proalis picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennis articulus 1us. sublinearis, sat gracilis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. brevissimi; 5us. et sequentes sublineares: thorax longiovatus: prothorax brevis, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, parvus: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, basi supra depressum, subtus, carinatum, apice acuminatum, thorace angustius et multo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari vix longior, cubitalis ulnari brevior; stigma mediocre.

Sp. 19. Mis Athanis. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdomen cupreo-varium, pedes cyaneo-virides, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Læte viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus et apex cuprei: pedes cyaneo-virides; trochanteres picei; genua lutea; tarsi pallide flavi, apice fusci; protarsi obscure fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1¼—1½; alar. lin. 2¼—2½.)

Var. β.—Cyaneo-varia: antennæ piceæ: trochanteres fulvi.

Sydney, New South Wales; and in March, at Kind George's Sound, Australia.

[page] 27

Mas.—Corpus sublineare, sat longum, convexum, rude punctatum, pubescens, vix nitens: caput mediocre, breve, transversum, juxta thoraci latum; vertex convexus, sat latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, ovati: ocelli approximati, vertice triangulum fingentes: antennæ 13-articulatæ, longissime fusiformes, pubescentes, acuminatæ, prope os insertæ, corporis dimidio breviores; articuli arctissime applicati, 1us. longus, gracilis, glaber, nitens; 2us. cyathiformis, 3us. et 4us. brevissimi; 5us. et sequentes ad 10um. lineares, latitudine paullo longiores; 11us. 12us. et 13us. apicem teli similitudine fingentes: thorax ovatus, supra fere planus: prothorax transversus, quadratus, sat bene determinatus: mesothoracis scutum depressum; parapsidum suturæ non distinetæ; paraptera et epimera sat magna; scutellum rhombiforme, convexum; metascutellum quasi apicem brevem acutem fingens: metathorax brevis: abdomen ovatum, parvum, subsessile, nitens, læve, glabrum, thorace brevius et angustius, supra planum, subtus convexum; segmentum 1um. magnum, 2um. et sequentia transversa, breviora: propedes mediocres, recti, simplices: mesopedes longiores, coxæ parvæ, femora gracilia, tibiæ subarcuatæ: metapedes adhuc longiores, coxæ magnæ, femora ovata, tibiæ supra ciliatæ, cuique apex spinâ armata, tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. paullo longior; ungues et pulvilli parvi: alæ mediocres, abdominis apicem dum quietum agunt paullo superantes: proalis nervus humeralis ulnari multo longior: cubitalis longus, apice stigma minutum bifurcatum fingens, radialis cubitali longior: metalis nervus unicus simplex costæ dimidio longior.

Sp. 20. Mis. Gelo. Mas. Purpureo cyanea viridi-varia, antennæ nigræ, pedes nigro-virides, tarsi picei, alæ subfuscæ.

Purpureo-cyanea: caput cyaneo-viride; sulca quo insidet scapus læte cuprea: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigræ: thoracis segmentorum suturæ nonnullæ virides: mesothoracis scutellum purpureum: abdomen læte purpureum, basi viride micans, apice cyaneo-varium: pedes virides, cyaneo et purpureo varii; trochanteres ferruginei; genua ferruginea; tibiæ nigræ, spinæ fulvæ; tarsi picei; pro- et mesotarsis articulus 1us. fulvus: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi picei. (Corp. long. lin. 2¼; alar. lin. 3.)

Sydney, New South Wales.

[page] 28

GENUS.—PTEROMALUS, Swederus.

Fem.—Corpus convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace non latius: antennæ subclavatæ, corporis dimidio breviores: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax parvus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, nitens, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari duplo longior, radialis ulnari vix brevior, cubitalis radiali brevior; stigma parvum.

Sp. 1. Pter. Unca. Fem. Æneo-viridis, antennæ nigræ, abdomen cupreo-varium, femora viridia, tibiæ fulvæ, tarsi albidi, alæ limpidæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreo-varium: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia, apice lutea; meso-et metapedum tibiæ apice albidæ; tarsi albidi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi; stigma fuscum. (Corp. long. lin. 1¼ alar. lin. 2.)

Var. β.—Thorax viridi-æneus.

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus breve, convexum, parum nitens, scitissime squamenm, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres: antennæ clavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. curtantes et latescentes; clava ovata, acuminata, articulo 10°. multo latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, nitens, thorace paullo longius vix angustius, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari duplo longior, radialis ulnari fere longior, cubitalis ulnari paullo brevior; stigma parvum.

[page] 29

Sp. 2. Pter. Niphe. Fem. Æueus, antennæ piceæ, abdomen viridi-varium, pedes lutei, femora viridia, alæ limpidæ.

Æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us. fulvus: abdomen viridi-varium: pedes lutei; coxæ virides; trochanteres picei; femora viridia, apice lutea; tarsi flavi, apice fusci; metatibiæ fusco-cinctæ; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace vix longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. curtantes vix latescentes; clava longiconica, articulo 10°. duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; paraptera magna; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, parvus: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius et paullo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari non brevior, cubitalis radiali multo brevior; stigma parvum.

Sp. 3. Pter. Thestor. Fem. Cupreus viridi-varius, antennæ fuscæ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Cupreus, subtus viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ; articulus 1us. fulvus, apice fuscus: thoracis segmentorum suturæ virides: pedes flavi; coxæ virides; meso- et metatarsi pallide flavi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1¼ alar. lin. 2¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus breve, validum, convexum, parum nitens, scitissime squameum, prace hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ graciles; articulus 1us. sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes sublineares: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum

[page] 30

suturæ vix conspicuæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, supra planum, subtus basi valde carinatum, apice acuminatum, thorace non longius: pedes simplices, subæquales; alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis adhuc brevior; stigma mediocre.

Sp. 4. Pter. Oceia. Fem. Cupreus viridi-varius, antennæ fulvæ, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Cupreus, viridi-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ fulvæ: pedes obscure fulvi; coxæ virides; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus parvum, convexum, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres: antennæ subclavatæ, corporis dimidio vix longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes latitudine longiores; clava longi-conica, acuminata, articulo 10°. fere duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum angustum: metathorax brevis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari vix brevior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis adhuc brevior; stigma minutum.

Sp. 5. Pter. Europs. Fem. Viridis, abdomen æneo-varium, antennæ nigræ, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen æneo-varium: pedes fulvi; trochanteres flavi; meso- et metatarsi flavi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus parvum, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitu-

[page] 31

dine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennis articulus 1us. longifusiformis, sat gracilis; 2us. longicyathiformis: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen longi-obconicum, læve, nitens, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis brevis, cubitalis ulnari multo brevior; stigma mediocre.

Sp. 6. Pter. Euctemon. Fem. Æneo-viridis, pedes fulvo-flavi viridi-cincti, alæ subfuscæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennis articuli 1us. et 2us. virides: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia, apice et basi flava; meso-et metapedum tibiæ viridi-cinctæ, tarsi flavi apice fusci: alæ subfuscæ; squmulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fusci. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: thorax ovatus: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, læve, nitens, thorace multo angustius non longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari plus duplo longior, radialis ulnari non brevior, cubitalis radiali paullo brevior; stigma parvum.

Sp. 7. Pter. Bebius. Mas. Æneo-ater, abdomen cupreum basi viridi-æneum, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Æneo-ater: abdomen cupreum, basi viridi-æneum: pedes fulvi; coxæ nigræ: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, obscurum, confertissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum antice acuminatum, postice semicirculum fingens: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus:

[page] 32

abdomen ovatum, nitens, læve, supra depressum, subtus carinatum, thorace brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari brevior, cubitalis subarcuatus ulnari paullo brevior; stigma parvum.

Sp. 8. Pter. Elpinice. Fem. Nigro-æneus, abdomen cupreum, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Nigro-æneus: oculi et ocelli rufi: abdomen cupreum: pedes fulvi; coxæ æneæ; tarsi apice fusci; metafemora basi lutea: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, corporis dimidio longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes longi, subæquales; clava compressa, acuminata, articulo 10°. multo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum rhombiforme: metathorax brevis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, læve, thorace angustius et paullo brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, ulnaris radiali non longior, cubitalis radiali paullo longior; stigma mediocre.

Sp. 9. Pter. Baton. Mas. Viridis æneo et cyaneo-varius, antennæ fuscæ, abdomen luteo maculatum, pedes flavo-lutei, femora viridi-cincta, alæ limpidæ.

Viridis: caput ad os cyaneo-viride: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ; articuli 1us. et 2us. fulvi: thoracis dorsum æneo-varium: abdomen viridi-cyaneum, ante medium luteo maculatum: pedes lutei; coxæ virides; femora viridi-cincta; tibiæ apice flavæ; tarsi flavi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ luteæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and Sydney, New South Wales.

[page] 33

Fem.—Corpus longum, angustum, sublineare, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace vix latius; vertex latus; frons abrupte devlivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes lineares, usque ad 10um. curtantes; clava longiconica, compressa, acuminata, articulo 10°. duplo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; para psidum suturæ vix conspicuæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo angustius vix longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis radiali multo brevior; stigma parvum.

Sp. 10. Pter. Hesus. Fem. Cyaneus, antennæ piceæ, abdomen cupreum, pedes flavi, femora cyanea, alæ limpidæ.

Cyaneus: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: abdominis discus cupreus: pedes flavi; coxæ cyaneæ; femora cyanea, basi et apice flava; tarsi apice picei; propedum femora cyaneo-picea, tarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2 2/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius: antennæ subclavatæ, corporis dimidio breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes transversi. subæquales; clava longiconica, articulo 10°. plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, parvus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace multo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari non brevior, cubitalis radiali brevior; stigma mediocre.

Sp. 11. Pter. Fabia. Fem. Cyaneus viridi-varius, antennæ piceæ, pedes cyanei, tarsi, flavi, alæ limpidæ.

F

[page] 34

Cyaneus, viridi-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articuli 1us. et 2us. virides: pedes cyanei; trochanteres fulvi; genua fulva; tarsi læte flavi, apice nigri; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi; stigma fuscum. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2.)

March; King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus parvum, angustum, sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace vix latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, corporis dimidio longiores: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, nitens, læve, thorace angustius non longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 12. Pter. Gorgias. Mas. Nigro-æneus, antennæ nigræ, metathorax viridis, abdomen cupreum, pedes æneo-fusci, tarsi flaxi, alæ sublimpidæ.

Nigro-æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: metathorax viridis: abdomen cupreum: pedes æneo-fusci; meso-et metatarsi flavi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

Sydney, New South Wales.

Mas.Aphelini statura. Corpus crassum, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: thorax breviovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, brevis: abdomen longi-obconicum, nitens, læve, subcompressum, supra excavatum, thorace brevius et angustius: pedes validi, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari duplo longior, radialis ulnari non brevior, cubitalis longus; stigma parvum.

Sp. 13. Pter.? Chryscus. Mas. Ater, abdomen luteum, pedes flaxi, alæ limpidæ.

Ater: abdomen luteum, supra fulvum: pedes flavi; tarsi obscuriores;

[page] 35

coxæ nigræ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ½.; alar. lin. 1.)

March; King George's Sound, Australia.

GENUS.—CALOSOTER, Walker.

Mas.—Corpus angustum, sublineare, depressum, obscurum, hirtum, scitissime squameum: caput transversum, breve, thoracis vix latitudine; vertex sat latus; frons abrupte declivis: oculi sat magni, parum extantes: ocelli vertice triangulum fingentes: antennis articulus 1us. longus, sublinearis; 2us. longicyathiformis: thorax fusiformis, planus: prothorax parvus, antice angustior: mesothoracis scutum magnum, latitudine longius; parapsidum suturæ subparallelæ, sat bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax magnus, nitens, fere lævis, postice angustior: petiolus brevissimus: abdomen subcompressum, basi angustius et nitens, thorace brevius: pedes longi, graciles, pubescentes; mesotibiæ productæ, basi ad apicem latescentes, spina longa valida cujusque apici; mesotarsi lati, basi subtus dense pubescentes: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radialis ulnari brevior, cubitalis longus, subarcuatus; stigma minutum.

Sp. 1. Cal. Dodone. Mas. Cyaneus, abdomen purpureum, pedes nigri, proalis fuscis fasciæ 2 limplidæ.

Cyaneus: caput ad os cyaneo-viride: oculi et ocelli rufi: antennis articulus 1us. fulvus, 2us. piceus: thorax subtus purpureo-varius: abdomen purpureum, basi æneo-viride: pedes nigri; coxæ cyaneæ: proalæ fuscæ, basi limpidæ, fascia quoque ad discum interrupta limpida; metalæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2¼.)

March; King George's Sound, Australia.

GENUS.—EUPELMUS, Dalman.

Sp. 1. Eup. urozonus. Dalman.

Sydney, New South Wales; and in March, at King George's Sound, Australia.

[page] 36

GENUS.—ENCYRTUS, Dalman.

Fem.—Corpus convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: thorax longiovatus, fere planus: prothorax transversus, supra vix consipicuus: mesothoracis scutum magnum, latitudine paullo longius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum magnum, obconicum: metathorax brevis: abdomen compressum, angustum, læve, basi latum et thorace arcte applicatum, apice acuminatum, thorace multo angustius non longius: oviductus basi emissus: pedes longi, graciles: alæ amplæ.

Sp. 1. Enc. Zebina. Fem. Viridis cupreo-varius, pedes fulvo-flavi, alæ limpidæ.

Læte viridis cupreo-varius: pedes flavi; coxæ virides; tibiæ fulvæ; tarsi fulvi; metatibiæ basi fuscæ: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ ad os insertæ; articulus 1us. longus, gracilimus, sublinearis; 2us. longi-cyathiformis; 3us. et sequentes longi, subæquales: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides scuto in unum confusæ: metathorax transversus, brevissimus: abdomen obconicum, planum, læve, nitens, thorace brevius et angustius: pedes longi: alæ mediocres.

Sp. 2. Enc. Lucetius. Mas. Viridis, abdomen cupreum, pedes picei, mesotarsi flavi, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennis articulus 1us. viridis: abdomen cupreum: pedes picei; coxæ virides; femora viridi-picea; genua ferruginea; tarsi fusci; mesotarsi flavi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 2/3 alar. lin. 1 1/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and in March at King George's Sound, Australia.

[page] 37

Mas.—Corpus breve, convexum, parum nitens, scite squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, hirtæ, corpore paullo breviores: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevissimus: abdomen sublineare, læve, nitens, supra planum, thorace brevius et angustius: pedes mediocres: alæ amplæ.

Sp. 3. Enc. Salacon. Mas. Cyaneo-viridis, antennæ nigræ, abdomen cupreum, pedes picei, femora viridia, alæ limpidæ.

Cyaneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: thorax antice viridi-æneus: abdomen cupreum: pedes picci; coxæ virides; femora viridia; genua fulva; mesopedes pallidiores: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 1.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus parvum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, sat magnum, antice convexum; vertex latus; frons retracta: oculi mediocres, non extantes: antennæ ad os insertæ: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevis: abdomen longi-obconicum, læve, supra depressum, apice acuminatum, thorace brevius et angustius: pedes validi.

Sp. 4. Enc. Cheles. Fem. Viridis fulvo-varius, abdomen cupreum, pedes flavi, metapedes fusco-varii, alæ sublimpidæ.

Viridis: caput fulvum; vertex viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ basi fulvæ: thorax subtus fulvus; fascia inter mesothoracis scutum et scutellum fulva: abdomen cupreum, basi purpureum: pedes flavi; tarsi apice fusci; metapedum femora fusco vittata, tibiæ fuscæ: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 2/3 alar. lin. 1¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus breve, minutum, crassum, convexum, parum nitens scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius, antice convexum: vertex latus: oculi

[page] 38

mediocres, non extantes: antennæ ad os insertæ: thorax breviovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius: scutellum brevi-obconicum: metathorax transversus, brevissimus: abdomen brevi-obconicum, nitens, læve, supra planum, thorace multo brevius: pedes graciles: alæ mediocres.

Sp. 5. Enc. Arsanes. Mas. Cupreus, antennæ piceæ, abdomen nigrum, pedes fulvo-picei, metapedes obscuriores, alæsublimpidæ.

Cupreus: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: abdomen nigrum: pedes picei; genua fulva; tarsi fulvi, apice fusci: metapedes nigri: genua fulva; tarsi picei: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1/3 alar. lin. 2/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus breve, minutum, crassum, nitens, supra fere planum, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine et eo arcte applicatum; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ ad os insertæ: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevissimus: abdomen brevi-ob-conicum, læve, supra depressum, thorace brevius: pedes validi: alæ mediocres.

Sp. 6. Enc. Xuthus. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdomen cupreum, pedes fusco-fulxi, femora viridia, alæ limpidæ.

Læte viridis: caput viridi-cyancum: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: abdomen cupreum, basi cyaneum: pedes virides; trochanteres fulvi; genua fulva; tibiæ fuscæ; trasi fulvi, apice fusci; mesopedes fulvi, coxæ virides, femora pallide flava apice fusca, tibiæ basi fuscæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1/3; alar. lin. 2/3.)

Var. β.—Mesopedes flavi; tarsi fulvi, basi flavi.

Hobart Town, Van Diemen's Land; and in March at King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus minutum, fere planum, parum nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi

[page] 39

mediocres, non extantes: antennæ filiformes, graciles, pubescentes, ad os insertæ, corpore paullo breviores; articuli longi, lineares: thorax ovatus: abdomen obconicum, nitens, læve, planum, thorace brevius et angustius: pedes graciles, longissimi; mesotarsi dilatati: alæ mediocres.

Sp. 7. Enc. Pacorus. Mas. Nigro-cupreus, fulxo-xarius, antennæ piceæ, pedes fulvi, metapedes picei, alæ sublimpidæ.

Nigro-cupreus: caput ferrugineum: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ, basi nigræ: thorax antice subtus fulvus; mesothoracis scuto utrinque fascia brevis obliqua fulva: pedes fulvi; metapedes picei; mesopedum tibiæ apice fuscæ, tarsi pallide flavi: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 2/3.)

Sydney, New South Wales.

Mas.—Corpus parvum, breve, crassum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subfiliformes, hirtæ, validæ, corpore paullo breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes latitudine paullo longiores; clava fusiformis, articulo præcedente duplo longior: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum obconicum: metathorax tranversus, brevissimus: abdomen obconicum, planum, læve, thorace angustius et multo brevius: pedes longi, graciles: alæ mediocres.

Sp. 8. Enc. Zameis. Mas. Viridis, abdomen cupreum, antennæ luteæ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Læte viridis: caput ad os cupreum: oculi et ocelli rufi: antennæ luteæ; articulus 1us. flavus: thorace postice cupreo-varius: abdomen cupreum: pedes læte flavi; tarsi apice fulvi: metatibiæ piceo-cinctæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1/3; alar. lin. 2/3.)

March, King George's Sound, Australia.

[page] 40

GENUS.—ENTEDON, Dalman.

Mas.—Corpus breve, parvum, nitens, subtilissime squameum, primafacie læve, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thorace paullo latius; vrtex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extentes: antennis articulus 1us. gracilis, subarcuatus: mandibulæ tridentatæ: thorax ovatus, convexus: prothorax supra vix conspicuus: suturæ bene determinatæ; scutellum obconium: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevis: abdomen brevi-ovatum, depressum, læve, thorace multo brevius paullo angustius: pedes simplices, subæquales: proalæ latæ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis et cubitalis brevissimi.

Sp. 1. Ent. Pronapis. Mas. Æneus viridi-varius, scutum purpureum, pedes flarvi, alæ limpidæ.

Æneus: oculis et ocelli rufi: antennis articulus 1us. viridus: mandibulæ fulvæ: thorax postice viridis; mesothoracis scutum purpureum: abdomen basi viridi-cyaneum, apice viridi-æneum: pedes flavi; coxæ; æneæ; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ filvæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus breve, sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, fere glabrum: caput transversum, brevissimum, thorace paullo latius: vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extentes; thorax longiovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: meta-thorax transversus, brevissimus: abdomen ovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis et cubitalis brevissimi; stigma parvum.

Sp. 2. Ent. (Omplale, Haliday) Diocles. Fem. Æneoviridis cupreo-varius, pedes flavi, alæ limpidæ.

AElig;neo-viridis: caput cupreum: oculi et ocelli rufi: mesothoracis scuti discus cupreus: metathorax viridis, micans: abdomen cupreum, basi viride: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

[page] 41

GENUS.—EULOPHUS, Geoffroy.

Sp. 1. Eul. bicolor, Swederus.

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Sp. 2. Eul. Artæus, Walker. Monographia Chalciditum, 172. Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sat latum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, thoracis latitudine; vertex latus; frons sub-producta: oculi mediocres, non extantes: antennæ, capitatæ latæ, ad os insertæ, thorace multo breviores; articulus 1us. longi-fusiformis, sat gracilis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes brevissimi, arcte applicati, clavam fingentes obconicam: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius vix longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari paullo longior, radialis ulnari vix brevior, cubitalis brevis; stigma parvum.

Sp. 3. Eul. Sabella. Fem. Viridi-æneus, antennæ piceæ, abdominis discus cupreus, pedes flavi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridi-æneus: capitis frons viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigro-piceæ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: pedes læte flavi; coxæ virides; femora viridia; tarsi apice picei; protarsi fulvi: alæ limpidæ squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, parum nitens, scite squameum, parce hirtum: caput transversum, convexum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex mediocris; frons excavata, abrupte declivis: oculi sat magni, non extantes: antennæ prope os insertæ: thorax ovatus, fere planus: prothorax parvus, brevis, mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum rhombiforme, scitissime squameum: methathorax non bene determinatus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum,

G

[page] 42

supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace fere angustius vix brevius;: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humearlis ulnari multo longior.

Sp. 4. Eul tclestas. Fem. Æneo-viridis, abdomen cupreovarium, pedes flavo-fulvi, alæ sublimpidæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennis articulus 1us. fulvus, 2us. æneus: abdomen cupreo-varium: pedes fulvi; coxæ piceæ; tibiæ apice flavæ; meso- et metatarsi pallide flavi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi picei. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2¼.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: obdomen fusiforme, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis brevis, cubitalis adhue brevior; stigma parvum.

Sp. 5. Eul. Mestor. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, pedes virides, tarsi albidi, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: pedes virides; trochanteres picei; genua fulva; tarsi albidi, apice picei; protarsi fulvi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1 1/6; alar. lin. 1¾.)

March; King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus longum, angustum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: thorax fusiformis, parum convexus: prothorax bene determinatus, transversus, antice angustus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum breviovatum: metathorax sat magnus, transversus, lævis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra depressum, subtus basi carinatum, apice acuminatum, thorace paullo latius vix longius: pedes simplices, subæquales.

[page] 43

Sp. 6. Eul. Cicuta. Fem. Viridis, abdominis discus cupreus, pedes fulvi.

Læte viridis: abdomen cyanco-viride; discus curpreus: pedes fulvi; coxæ virides; tarsi flavi. (Corp. long. lin. 1¼.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus longum, angustum, sublincare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, vix thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ graciles, fili-formes, thorace longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us et sequentes longi, lineares; clava longifusiformis, acuminata: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspieuæ; scutellum obconicam, bisulatum: metathorax parvus, postice angustior; petiolus brevissimus: abdomen longifusiforme, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius et multo angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres, nervus ulnaris humerali longior.

Sp. 7. Eul. Itea. Fem. Cyaneo-viridis, antennæ nigræ, abdomen purpureo-cupreum, pedes flavi, alæ limpidæ.

Cyaneo-viridis: capitis frons aurea: palpi albidi: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us. fulvus: abdomen basi cyaneum; discus purpureo-cupreus: pedes læte flavi; coxæ virides; ungues et pulvilli fusci; metafemora supra fusco semivittata: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long.lin. 1¼; alr. lin. 2¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, extantes: antennæ subclavatæ, thorace paullo longiores: thoreax ovatus, subtus nitens lævis: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine non latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum latum, brevi-obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, nitens, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius et paullo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, cubitalis brevis, radialis cubitali paullo longior; stigma minutum.

[page] 44

Sp. 8. Eul Capio. Fem. Æneo-viridis, antennæ nigræ, abdomen cyaneo et cupreo varium, pedes purpurei, tarsi albidi, alæ limpidæ.

Æneo-viridis, subtus purpureus cyaneo-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cyaneo-viride, basi cyaneum; discus cupreus: pedes purpurei; trochanteres picei; genua picea; tarsi albidi, apice picei; protarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ viridi-piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1 1/6; alar. lin. 2¼.)

March; King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus, fere planus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ thorace paullo, breviores: thorax ovatus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, thorace paullo angustius vix longius, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum; pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari brevior, radialis nullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 9. Eul. Ursidius. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, pedes flavi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides abdominis discus cupreus: pedes flavi; coxæ virides; trochanteres viridi maculati; femora viridia, apice et basi flava; tarsi ;pallide flavi, apice picei; propedes lutei, femora basi viridia, tarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, fere planum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thorace vix latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, extantes: antennæ hirtæ; articulus 1us. longifusiformis; 2us. longicyathiformis: thorax longiovatus: multo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum breve: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace

[page] 45

paullo longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma parvum.

Sp. 10. Eul. Dymas. Fem. Æneus, antennæ nigræ, abdomen cupreum cyaneo-varium, pedes piceo-ænei;, tarsi fusci, alæ subfuscæ.

Æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. ænei: abdomen cupreum, cyaneo-varium: pedes ænei; trochanteres picei; genua fulva; tibiæ piceæ; tarsi fusci: alæ subfuscæ; squamulæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus, fere planus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ thorace paullo breviores: thorax ovatus: prothorax brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, sat magnus, postice angustior: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, thorace paullo angustius non longius, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari brevior, cubitalis adhue brevior; stigma parvum.

Sp. 11. Eul. Autonæ. Fem. Viridis cupreo-varius, antennæ nigræ, pedes flavi, femora viridia, alæ sublimpidæ.

Læte viridis, subtus cupreus micans: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: pedes læte flavi; coxæ virides; trochanteres picei; femora viridia; tarsi apice picei; propedum tibiæ fulvæ, tarsi obscuriores: alæ sublimpidæ; squamulæ; nervi proalis picei, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, læve, nitens, fere glabrum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis oculi mediocres, non extantes:

[page] 46

thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen breviovatum, supra depressum, subtus carinatum, thorace paullo brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis brevis, cubitalis adhuc brevior; stigma minutum.

Sp. 12. Eul. Hestia. Fem. Cyaneus purpureo-varius, abdomen cupreum, pedes piceo-cyanei, tarsi fulvi, alæ limpidæ.

Cyaneus, purpureo-varius: oculi et ocelli rufi: abdomen cupreum, basi cyaneum: pedes cyanei; trochanteres picei; genua fulva; tibiæ piceæ; tarsi fulvi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1 1/5.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

GENUS.—CIRROSPILUS, Westwood.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, ad os sub-productum: oculi sat magni, non extantes: antnnæ clavatæ, crassæ, thorace multo breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes transversi, usque ad clavam curtantes et latescentes: thorax ovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine non latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et latius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 1. Cirr. Valens. Fem. Luteus piceo-varius, antennæ fuscæ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Luteus: caput ad os flavum; vertex piceus: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ: thorax subtus flavus; dorsum fusco obsolete vittatum; lateri cuique maculæ 3 piceæ: metathorax piceus: abdomen utrinque piceo trimaculatum; apex subtus ater: ovi-

[page] 47

ductus fulvus: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ, dense pubescentes; squamulæ luteæ; nervi proalis fusci, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, fere planum, parum nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thorace paullo angustius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace breviores: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum unisulcatum, latitudine fere longius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum latum, obconicum: metathorax transversus, brevissimus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, nitens, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius vix angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis vix ullus cubitalis sat longus; stigma parvum.

Sp. 2. Cirr. Proto. Fem. Nigro-cupreus flavo-varius, antennæ fuscæ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Nigro-cupreus: caput læte flavum, inter ocellos cupreum: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ: thorax subtus et utrinque flavo-varius: mesothoracis scutellum utrinque et apice flavum: abdomen luteum, flavo-varium; discus piceo-cupreus; apex niger: pedes læte flavi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace paullo longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 4us. 3°. brevior 5°. longior; clava longiconica, articulo 5°. duplo longior: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine vix latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

[page] 48

Sp. 3. Cirr. Otys. Fem. Nigro-æneus, antennæ nigræ, abdominis discus luteus, pedes flavi, alæ limpidæ.

Nigro-æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: abdomen subtus luteum; discus supra basi luteus: pedes flavi; coxæ fulvæ; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 4/5 alar. lin. 1½.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace paullo longiores: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, subcompressum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius et angustius: oviductus exertus; vaginæ abdominis dimidio paullo breviores: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 4. Cirr. Thestalus. Fem. Æneo-viridis cyaneo-varius, antennæ nigræ, abdomen æneo-cupreum, pedes fulvi, metapedes ænei, alæ limpidæ.

Æneo-viridis, cyaneo-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: abdomen æneo-cupreum: oviductus fulvus; vaginæ nigræ: pedes fulvi; coxæ virides; tarsi flavi, apice fusci; metapedum femora ænea, tibiæ æneæ apice flavæ: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1 ; alar. lin. 1½.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, vix thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum latum, bisulcatum, brevi-obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius et paullo angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

[page] 49

Sp. 5. Cirr. Fannius. Fem. Æneo-viridis, abdominis discus cupreus, pedes flavi, femora viridia, alæ subfulvæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: abdominis discus cupreus: pedes flavi; coxæ virides; femora viridia, apice flava; tarsi apice fusci; protarsi fulvi: alæ subfulvæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2 1/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax ovatus: prothorax brevissimus; mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen fusifome, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius et multo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis brevis; stigma mediocre.

Sp. 6. Cirr. Neis. Fem. Viridi-æneus, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, femora viridia, tibiæ fuscæ, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Viridi-æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: pedes virides; trochanters picei; genua flava; tibiæ fuscæ; tarsi flavi, apice picei; propedum tibiæ, tarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 2.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, vix thoracis latitudine, antice convexum; vertex latus; frons abrupte declivis thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; fere planum; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax brevis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace longius: pedes simplices, subæquales: alæ angustæ nervus ulnaris humerali longior, radialis brevissimus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

[page] 50

Sp. 7. Cirr. Prymno. Fem. Viridis cupreo-rarius, antennæ nigræ, pedes flavi, femora viridia, alæ limpidæ.

Læte viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: thoracis discus cupreus: abdominis discus cupreus: pedes flavi; coxæ virides; femora viridia, apice flava; tarsi apice picei; protarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1 2/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vetex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, hirtæ, corpore breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes usque ad 7um. curtantes; clava sublinearis, acuminata, articulo 7°. multo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum latitudine paullo longius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum subovatum: metathorax transversus, sat magnus: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, basi paullo angustius, thorace angustius et multo brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 8. Cirr. Tyriotes. Mas. Ater, antennæ nigræ, abdomen nigro-æneum, pedes fulvi, femora picea, alæ limpidæ.

Ater: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: abdomen nigro-æneum: pedes fulvi; coxæ nigræ; femora picea; genua flava; tibiæ apice flavæ: alæ limpidæ: squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi (Corp. long lin. 2/3; alar. lin. 1 1/3.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus sat latum, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax ovatus: prothorax brevis; mesothoracis scutum unisulcatum, longitudine vix latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum breve, latum, obconicum, bisulcatum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo brevius et

[page] 51

angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis longus; stigma parvum.

Sp. 9. Cirr. Hippasus. Fem. Æneo-viridis cupreo-varius, pedes fulvi, femora viridia, alæ sublimpidæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: mesothoracis scutellum cupreum: abdominis discus cupreus: pedes fulvi; coxæ virides; trochanteres picei; femora viridia; tarsi apice fusci; protarsi fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1½. )

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace non longiores: thorax longiovatus: prothorax brevis, parvus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra depressum, subtus basi carinatum, apice acuminatum, thorace non longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 10. Cirr. Lelaps. Fem. Viridi-cyaneus, antennæ nigræ, abdomen basi luteum, pedes lutei, metafemora basi viridia, alæ limpidæ.

Viridi-cyaneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ articuli 1us. et 2us. virides: abdomen basi luteum; discus cupreus: pedes lutei; coxæ virides; tarsi apice fusci; metafemora basi viridia; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1½.)

March; King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum unisulcatum, longitudine vix lutius; parapsidum suturæ bene determinatæ scutellum breve, latum, obconicum, bisculcatum: metathorax transversus brevis: petiolus

[page] 52

brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius non longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma parvum.

Sp. 11. Cirr. Zaleucus. Fem. Viridi-æneus, abdomen cupreum, pedes flavi, femora ænea, alæ limpidæ.

Viridi-æneus, cupreo-varius: abdomen cupreum: pedes læte flavi; coxæ æneæ; femora ænea, apice flava; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus latum, sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: thorax ovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, læve, thorace paullo brevius: pedes simplices, subæquales.

Sp. 12. Cirr. Rhadius. Mas. Niger, abdomen cupreum, pedes fulvi.

Niger: oculi et ocelli rufi: abdomen cupreum: pedes fulvi; coxæ nigræ; tarsi apice fusci. (Corp. long. lin. ½.)

Sydney, New South Wales.

Fem.—Corpus minutum, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. sublinearis, sat gracilis; 2us. longicyathiformis; 4us. 3°. brevior 5°. longior; clava fusiformis, articulo 5°. latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum unisulcatum, longitudine vix latius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum magnum, obconicum, bisulcatum: metathorax transversus, brevissimus: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius et multo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres, ciliatæ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis sat longus; stigma minimum.

[page] 53

Sp. 13. Cirr. Baucis. Fem. Nigro-viridis, antennæ piceæ, abdominis discus fulvus, pedes fulvi, alæ limpidæ.

Nigro-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: abdominis discus fulvus: pedes pallide fulvi; genua flava; tarsi apice obscuriores: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis pallide fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1/3; alar. lin. 2/3.)

March; King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus sublineare, fere planum, parum nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ capitatæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. 4us. et 5us. minuti; 6us. 7us. et 8us. clavam fingentes maximam longiovatam acuminatam: thorax ovatus: prothorax latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, brevissimus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, thorace paullo longius non angustius: pedes validi, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis brevissimus, cubitalis sat longus; stigma parvum.

Sp. 14. Cirr. Vannius. Fem. Viridis, antennæ piceæ, abdomen cupreum, femora viridia, tibiæ, piceæ tarsi flavi, alæ limpidæ.

Viridis cupreo-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: abdomen cupreum: pedes virides; trochanteres picei; genua lutea; tibiæ piceæ; tarsi flavi, apice fusci; protarsi fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 1.)

March; King George's Sound, Australia.

Fem.—Corpus perangustum, sublineare, convexum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace paullo breviores; articuli 3°. and 5um. curtantes; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; clava longiovata, articulo 5°. latior et duplo longior: thorax fusiformis: prothorax transversus, parvus, antice perangustus: mesothoracis scutum latitudine longius;

[page] 54

parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transverus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen longifusiforme, supra depressum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace longius et angustius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ angustæ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis sat longus; stigma minimum.

Sp. 15. Cirr. Glycon. Fem. Cyaneo-viridis, antennæ piceæ, pedes lutei, femora cyanea, alæ limpidæ.

Cyaneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us viridis: pedes lutei; coxæ cyaneæ; femora cyanea, apice flava; tarsi flavi, apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1½.)

Var. β.—Trochanteres fulvi; tibiæ flavæ.

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. 4us. et 5us. longi, subæquales; clava fusiformis, artiulo 5°. longior: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum unisulcatum, longitudine latius; parapsidum suturæ remotaæ non bene determinatæ; scutellum bisulcatum, breve, latum, obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, supra depressum, subtus basi profunde carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 16. Cirr. Xenares. Fem. Viridis, antennæ piceæ, abdomen cupreo et cyane-varium, pedes lutei, femora piceo cincta, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us. viridis: mesothoracis scutellum æneo-viride: abdomen cupreo et cyaneovarium: pedes lutei; coxæ virides; femora piceo cincta; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and in March at King George's Sound, Australia.

[page] 55

Fem.—Corpus angustum, sublineare, fere planum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, convexum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace paullo longiores; articuli 3°. ad 5um. curtantes et latescentes; 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; clava fusiformis, articulo 5°. latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum unisulcatum, longitudine paullo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres, ciliatæ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 17. Cirr. Arses. Fem. Viridis æneo-varius, antennæ piceæ, abdomen cupreum, pedes fulvi, femora viridi-picea, alæ limpidæ.

Viridis æneo-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreum: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridi-picea, apice fulva; tarsi apice fusci; protarsi obscuriores: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 1.)

Hobart Town, Van Diemen's Land; and in March, at King George's Sound, Australia.

GENUS.—PLATYGASTER, Latreille.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, læve, parce pubescens: caput transversum, breve, convexum, thorace paullo angustius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: ocelli remoti, vertice triangulum fingentes: thorax longiovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ non bene determinatæ scutellum obconicum: metathorax parvus, transversus, abrupte declivis: petiolus brevissimus; abdomen longiovatum, supra fere planum, thorace paullo brevius et latius: pedes graciles, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ longæ.

[page] 56

Sp. 1. Plat. Gorgo. Fem. Ater, pedes nigri, alæ fuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: pedes nigri: alæ fuscæ; squamulæ piceæ. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ subfiliformes, corporis dimidio longiores: thorax longiovatus: prothorax minimus: mesothoracis scutum latitudine multo longius; scutellum breve, obconicum: metathorax transversus, parvus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, thorace latius vix brevius: pedes simplices, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 2. Plat. Isus. Mas. Ater, antennæ nigræ, pedes nigri, tarsi ferruginei, propedes tibiis tarsisque rufis, alæ subfuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes nigri; trochanteres picei; genua picea; tarsi ferruginei, apice picei; propedum tibiæ rufæ, tarsi rufi, apice fusci: alæ: subfuscæ; squamulæ piceæ. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: antennæ subfiliforms, graciles, corporis dimidio longiores: thorax ovatus: prothorax minimus: mesothoracis scutum latitudine longius; prarapsidum suturæ conspicuæ; scutellum parvum, obconicum, inerme: metathorax transversus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, fere planum, thorace brevius et angustius: pedes simplices, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ amplæ.

Sp. 3. Plat. Elissa. Mas. Ater, antennæ nigræ, pedes picei; tibiæ basi flavæ, tarsi fulvi, alæ sublimpidæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes picei; coxæ nigræ; trochanteres fulvi; tibiæ basi flavæ; tarsi fulvi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1½.)

March; King George's Sound, Australia.

[page] 57

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, læve, parce pubescens: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ subclavatæ, corpore breviores; articulus 1us. fusiformis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes ad 6um. angusti, lineares; 7us. et sequentes latiores; 10us. conicus, acuminatus: thorax longiovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum parvum, obconicum, acuminatum: metathorax transversus, brevis, declivis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, fere planum, thorace brevius et latius: pedes graciles, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 4. Plat. Leda. Mas. Ater, antennæ nigræ basi ferrugineæ, pedes picei, tarsi ferruginei, propedes pallidiores, alæ subfuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ; articulus 1us. ferrugineus, basi piceus: pedes picei; coxæ nigræ; tarsi ferruginei, apice fusci; propedes ferruginei, femora piceo-cincta: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Fem.—Corpus, sublineare, convexum, nitens, læve, parce hirtum: caput transversusm, breve, thoracis latitudine; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ subclavatæ, corporis dimidio non longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes ad 6um. angusti; 7us. et sequentes latiores; clava longiconica: thorax longiovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum parvum, brevi-obconicum, non prominens: metathorax brevissimus: petiolus vix ullus: abdomen longiovatum, basi dense pubescens, apice acuminatum, thorace longius vix latius: pedes graciles, simplices, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 5. Plat. Ctesias. Fem. Ater, antennæ nigræ, pedes nigri, tarsi picei, alæ fuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ: nigræ pedes nigri; trochanteres picei; tibiæ basi piceæ; tarsi picei: alæ fuscæ; squamulæ piceæ. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

I

[page] 58

GENUS.—INOSTEMMA, Haliday.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scite punctatum, parce pubescens: caput transversum, breve, scitissime punctatum, parum nitens, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: antennæ capitatæ corporis dimidio paullo longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. 4us. 5us. et 6us. minimi; 7us. 8us. 9us. et 10us. magni, clavam fingentes fusiformem: thorax longiovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ conspicuæ; scutellum obconicum: metathorax mediocris, declivis, postice angustior: petiolus brevis: abdomen longiovatum, nitens, læve, fere glabrum, apice acuminatum, thorace paullo brevius et angustius: pedes graciles, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres; proalæ cuique nervus brevis capitatus.

Sp. 1. Ino. Bræsia. Fem. Atra, antennæ nigræ, pedes rufi, femora picea, alæ subfuscæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes rufi; coxæ nigræ; femora picea; tarsi apice fusci: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land?

Fem.—Corpus parvum, breve, crassum, obscurum, scitissime punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons convexa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: ocelli remoti, vertice triangulum fingentes: antennæ capitatæ, corporis dimidio longiores; articulus 1us. fusiformis, validus; 2us. cyathiformis; 3us, et sequentes minimi; clava magna, lata, longiovata: thorax breviovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum parvum, latum: metathorax minimus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, fere planum, thorace paullo angustius non longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; proalæ cuique nervus unicus brevis subcostalis.

Sp. 2. Ino. Festus. Fem. Atra, antennæ fulvæ apice nigræ, abdomen piceum, pedes fulvi, alæ limpidæ.

[page] 59

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ fulvæ, apice nigræ abdomen piceum: pedes fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/5 alar. lin. 2/3.)

March; King George's Sound, Australia.

GENUS.—TELENOMUS, Haliday.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime et confertissime punctatum, fere glabrum: caput transversum, sat magnum, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ submoniliformes, prope os insertæ, corporis dimidio paullo longiores; articulus 1us. sublinearis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes subrotundi: thorax ovatus: prothorax brevissimus, antice angustus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum brevi-obconicum; metascutellum? spinigerum: metathorax obconicus, declivis: petiolus brevis: abdomen ovatum, fere planum, thorace paullo longius et latius; pedes validi, simplices, subæquales; tarsi graciles; alæ angustæ; nervus ulnaris costæ dimidio paullo longior, cubitalis sat longus, radialis nullus.

Sp. 1. Tel. Charmus. Mas. Ater, antennæ nigræ, pedes rufi, alæ subfuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ articuli 1us. et 2us. rufi: pedes rufi; tarsi apice picei: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ nervi fusci. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1.)

Fem.?—Antennæ clavatæ, omnino nigræ: pedes picei; trochanteres rufi; femora basi rufa; tibiæ fuscæ; tarsi rufi, apice picei.

March; King George's Sound, Australia.

Mas.—Corpus breve, crassum, convexum, obscurum, scitissime punctatum, parce pubescens: caput transversum, breve, convexum, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ moniliformes, extrorsum crassiores, corporis dimidio longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. et 3us. longicyathiformes; 4us. et sequentes transversi, subæquales; 12us. conicus: thorax ovatus, altus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine vix latius, obsolete impressum; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum parvum, transversum: metathorax brevis, abrupte

[page] 60

declivis: petiolus crassus, sat longus: abdomen ovatum, nitens, læve, fere planum, thorace paullo angustius non longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; proalis nervus cubitalis longus, radialis nullus.

Sp. 2. Tel. Ctcatus. Mas. Ater, antennæ nigræ basi fulvæ, petiolus ferrugineus, pedes fulvi, femora piceo-cincta, alæ subfulxæ.

Ater: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. fulvi, ille piceo-cinctus: petiolus ferrugineus: pedes fulvi; coxæ nigræ; femora piceo-cincta; tarsi flavi; alæ subfulvæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 4/5.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas?—Corpus parvum, latum, crassum, convexum, parum nitens, confertissime punctatum, parce pubescens: caput transversum, brevissimum, thoracis vix latitudine; vertex latus; frons convexa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ prope os insertæ: thorax breviovatus, altus: prothorax non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum latum, semicirculum fingens: metathorax transversus, abrupte declivis: petiolus vix ullus: abdomen subrotundum, fere planum, thorace latius vix brevius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 3. Tel. Iapyx. Mas.? Ater, antennæ basi ferrugineæ, pedes rufi, femora picea, alæ subfuscæ.

Ater: oculi et ocelli rufi: antennæ basi ferrugineæ: pedes rufi; coxæ nigræ; femora picea: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1.)

March; King George's Sound, Australia.

GENUS.—SCELIO, Latreille.

Mas.—Corpus sublineare, obscurum, rude punctatum, hirtum: caput transversum, subquadratum, thoracis vix latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: ocelli remoti, vertice triangulum fingentes: antennæ extrorsum crassiores, ad os insertæ, thorace paullo longiores; articulus 1us. longissimus, subarcuatus, basi angustior; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes

[page] 61

brevissimi, approximati, clavam longifusiformem fingentes: thorax ovatus, convexus: prothorax supra brevissimus, mesothoracis latera antica amplectens: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum breviobconicum: metathorax obconicus, postice declivis: petiolus sat longus: abdomen longiovatum, planum, parum nitens, scite punctatum, subtus convexum et acie cinctum, thorace longius et paullo angustius: pedes simplices, subæquales; femora subclavata: alæ mediocres; proalis nervus humeralis costæ dimidio brevior nervum cubitalem emittens in alæ discum abrupte declivem.

Sp. 1. Scel. Gobar. Mas. Ater, antennæ. nigræ, pedes fulvi piceo-cincti, alæ fuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: articulus 2us. ferrugineus: pedes fulvi; coxæ nigræ; tarsi apice fusci; meso- et metafemora apice picea: alæ fuscæ; squamulæ piceæ; nervi ferruginei. (Corp. long. lin. 2—2¼; alar. lin. 2¾—3.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

Mas.—Corpus gracillimum, lineare, parum nitens, scite punctatum, parce hirtum: caput transversum, subquadratum, convexum, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: antennæ moniliformes, graciles, thorace longiores, articulus 1us. gracilis, longifusiformis; 2us. et sequentes subcyathiformes: thorax longiovatus, supra planus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum breviobconicum: metathorax mediocris, obconicus: petiolus sat longus: abdomen sublineare, planum, subtus convexum et acie cinctum, thorace multo longius et paullo angustius: pedes graciles, simplices, subæquales; femora subclavata: alæ angustæ nervus humeralis costæ triente paullo longior, cubitalis ulnari paullo longior, radiali paullo brevior.

Sp. 2. Scel. Duris. Mas. Ater, antennæ nigræ, pedes fulvi, alæ subfuscæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes fulvi; coxæ nigræ; tarsi apice fusci: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1 2/3; alar. lin. 2¼.)

Hobart Town, Van Diemen's Land.

[page] 62

PART II.—BAHIA, BRAZIL.

Found by sweeping in forests and open places after winter, during the rainy scason, in the beginning of August.

GENUS.—EURYTOMA, Illiger.

Mas.—Corpus convexum, angustum, sublineare, punctatum, obscurum, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ graciles, nodosæ, verticillato-pilosæ, thorace vix longiores: petiolus longus: abdomen longiovatum, compressum, nitens, læve, fere glabrum, thorace brevius et angustius: alæ mediocres.

Fem.—Antennæ subclavatæ, birtæ, thorace non longires: petiolus sat longus: abdomen apice acuminatum, thorace vix brevius.

Sp. 1. Eur. Menon. Mas et Fem. Atra, antennæ nigræ, pedes nigri, tibiæ fulvæ, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Atra: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: pedes nigri; trochanteres picei; tibiæ fulvæ; tarsi flavi, apice fusci: fem. pedes obscuriores; tibiæ piceæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar, lin. 2.)

Mas.—Corpus breve, latum, convexum, punctatum, obscurum, parce hirtum: caput thorace vix latius: antennæ graciles, nodo æ, verticillato-pilosæ, thorace vix longiores; articulus 1us. sublinearis: thorax fere gibbus: petiolus brevis: addomen ovatum. subcompressum, nitens, læve, fere glabrum, thorace multo brev us et angustius: alæ sat latæ.

Fem.—Caput thoracis latitudine: antennæ subclavatæ, hirtæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, linearis: abdomen apice acuminatum, thorace paullo brevius et angustius.

Sp. 2. Eur. Euclus. Mas et Fem. Atra, antennæ piceæ basi fulvæ, pedes fulvi, femora piceo-cincta, alæ limpidæ.

Atra: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us. fulv ; pedes fulvi; coxæ nigræ; femora sæpe piceo-cincta; tarsi apice fusci; meso- et metataris flavi, apice fusci: alæ limpidæ; squ mulæ fulvæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1—1¼; alar. lin. 1½—1 2/3.)

[page] 63

GENUS.—DECATOMA, Spinola.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scite punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thorace paullo latius; vartex latus; frons, abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: ocelli approximati: antennæ clavatæ, thorace vix longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 9um. curtantes; clava fusiformis, articulo 9°. paullo latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax magnus, transversus, subquadratus: mesothoracis scutum breve, longitudine multo latius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum parvum, obconicum: metathorax mediocris, transversus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, nitens, læve, fere glabrum, thorace angustius et paullo longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis cubitali plus duplo longior; stigma mediocre.

Sp. 1. Dec. Diphilus. Fem. Fulva, subtus flava, antennæ fuscæ basi fulvæ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Fulva, subtus flava: oculi et ocelli picei: antennæ pallide fuscæ; articulus 1us. fulvus: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fusci; proalæ cuique apud stigma macula parva fusca. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 2/3.)

GENUS.—CALLIMOME, Spinola.

Mas.—Corpus breve, sublineare, convexum, nitens, scite squameum, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ extrorsum crassiores, thorace vix longiores: thorax ovatus: prothorax transversus, brevis: parapsidum suturæ sat bene determinatæ: petiolus brevissimus: abdomen subcompressum, supra planum, thorace multo brevius et angustius: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari vix longior, radialis brevissimus.

Sp. 1. Call. Caburus. Mas. Viridis flavo-varius, antennæ fulvæ basi flavæ, abdomen cupreum basi flavum subtus fulvum, pedes flavi, metatibiæ fusco-vittatæ.

[page] 64

Læte viridis: caput cyaneo-viride: oculi et ocelli rufi: antennæ obscure fulvæ; articulus 1us. flavus: prothorax utrinque et subtus flavus: abdomen cupreum, basi flavum, subtus fulvum: pedes pallide flavi; tarsi apice fusci; protarsi fulvi; metatibiæ fuscovittatæ: alæ limpidæ; squamulæ flavæ; nervi proalis picei, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine; vertex abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: ocelli vertice triangulum fingentes: antennæ 13-articulatæ, clavatæ, corporis dimidio paullo longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis, 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes ad 10um. subæquales, latitudine paullo longiores; clava ovata, articulo 10°. latior et plus duplo longior: thorax longiovatus, convexus: prothorax transversus, parvus: mesothoracis scutum magnum, longitudine vix latius; parapsidum sturaæ sat bene determinatæ; scutellum rhombiforme: metathorax mediocris, postice angustior et declivis: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, convexum, nitens, læve, glabrum, thorace vix brevius; segmenta transversa, subæqualia: oviductus exertus corpore paullo brevius: pedes graciles, simplices, subæquales; trasis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. longior; ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ; proalis nervus ulnaris humerali fere longior, radialis vix ullus, cubitalis brevissimus stigma fingens minutum subrotundum.

Sp. 2. Call. Sulcius. Fem. Fulvus, caput cyaneo-viride. antennæ fuscæ basi fulvæ, metathorax viridi-varius, abdominis discus piceo-fasciatus, pedes flavi, alæ sublimpidæ.

Fulvus: caput cyaneo-viride: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ; articulus 1us. fulvus: thorax subtus flavus: metathorax viridivarius: abdominis discus piceo-fasciatus: oviductus fulvus: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi; stigma fuscum. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1½.)

GENUS.—EUCHARIS, Latreille.

Fem.—Corpus convexum, nitens, parce pubescens, sulcatum, rugosum, punctatum: caput transversum, brevissimum, scite rugosum, juxta thoraci latum; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis, ad os angusta: oculi parvi, subrotundi: ocelli remoti,

[page] 65

medius vix antepositus: antennæ subclavatæ, pubescentes, thorace vix breviores; articulus 1us. longus, gracilis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes sublineares, usque ad 9um. curtantes; 10us. 11us. et 12us. arcte applicati, clavam fingentes ovatam 9°. duplo longiorem: mandibulæ magnæ, graciles, arcuatæ, acuminatæ, edentatæ; palpi maxillares 3-articulati?, filiformes, graciles, acuminati; articulus 1us. longus, subclavatus; 2us. multo brevior; 3us. 2°. paullo longior: thorax ovatus, gibbus, altissimus; latera punctata: prothorax minimus, supra non conspicuus: mesothoracis scutum maximum, transverse sulcatum, longitudine vix latius, sutura per medium levis; parapsidum suturæ conspicuæ, postice mutuo accedentes; scutellum breve, transversum, sulcæ per longum productæ; metascutellum? meximum, sulcatum, apice spinas 2 longissimas graciles subarcuatas sulcatas apice mutuo accedentes fingens: metathorax magnus, humilis: petiolus gracilis, sat longus: abdomen gibbum, nitens, læve, glabrum, thorace brevius et angustius, supra ovatum, subtus carinatum; segmentum unicum dorsum omne occupans et ventralia fere obtegens: pedes simplices, gracillimi, subæquales; coxæ parvæ; tibiæ rectæ; tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4°. paullo longior; unges et pulvilli minuti: alæ mediocres, subtus thoracis spinas dum quietem agunt pronæ; nervus ulnaris humerali paullo longior, radialis vix ullus, cubitalis brevissimus stigma fingens minutum subrotundum; metalis nervus unicus simplex costaæ dimidio longior.

"The lateral divisions of the scutellum, which in most Chalcidites are triangular and separate, but in the Encyrtidæ and other Eucharidæ connected and attenuated at their junction, here become coalite in their entire breadth; a structure even more characteristic than the terminal spines, but still analogous to the usual type."—Haliday.

Sp. 1. Euch. furcata. Fem. Ænea viridi et cupreo-varia, antennæ nigræ, basi fulvæ, apice ferrugineæ, abdomen cyaneum, apice subtus ferrugineum, pedes flavi, alæ subfuscæ

Eucharis flabellata. (Mas.) Fabr. Syst. Piezat. 158.

Eucharis furcata. (Fem.). Fabr. Syst. Piezat. 158.

Fem.—Ænea: caput ad os nigro-viride: oculi et ocelli obscure rufi: os fulvum: antennæ nigræ, apice ferrugineæ; articuli 1us. et 2us. fulvi: thoracis latera viridia, postice cyaneo-varia: abdomen cyaneum, apice subtus ferrugineum: pedes pallide flavi;

K

[page] 66

coxæ nigro-cyaneæ; ungues et pulvilli fusci; alæ subfuscæ; squamulæ ferrugineæ; nervi fulvi; stigma piceum. (Corp. long. lin. 2¼; alar. lin. 3¼.)

Var.β.—Caput omnino nigro-viride.

Fem.—Corpus convexum, parum nitens, scite et conferte punctatum, fere glabrum: caput mediocre, transversum, brevissimum, thorace fere latius; vertex latus, non impressus; frons abrupte declivis, ad os angusta: mandibulæ arcuatæ, bidentatæ, acuminatæ: labrum in spinis productum?: oculi parvi, subrotundi: ocelli approximati, vertice triangulum fingentes: thorax ovatus, convexus: prothorax transversus, brevissimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ bene determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum ovatum: matathorax magnus, declivis: petiolus longus, gracilis: abdomen ovatum, gibbum, nitens, læve, glabrum, thorace brevius et angustius, subtus carinatum; segmentum 1um. ejus omne occupans: pedes simplices, recti, gracillimi, subæquales, pubescentes; coxæ parvæ; tarsis articuli 1°. ad 4um. curtantes, 5us. 4° longior; ungues et pulvilli minuti: alæ amplæ; nervus ulnaris humerali brevior, radialis longus, cubitalis brevissimus: metalis nervus unicus simplex costæ dimidio longior.

Sp. 2. Euch. Rapo. Fem. Viridis cupreo-cyaneo et purpureo-varia, pedes flavi, alæ limpidæ.

Fem.—Læte viridis, cupreo-varia: capitis vertex nigro-viridis: oculi et ocelli obscure rufi: os flavum: thorax subtus et postice cyaneus: petiolus nigro-viridis: abdomen viride, micans, purpureo et cyaneo varium: pedes flavi; coxæ cyaneæ; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fuscæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2; alar. lin. 3½)

GENUS.—MISCOGASTER, Walker.

Fem,—Thorax ovatus, convexus, obscurus, rude punctatus, parce hirtus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum parvum, subrotundum: metathorax obconicus, sat magnus: petiolus brevis: abdomen ovatum, nitens, læve, basi glabrum, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis sat longus; stigma minutum.

[page] 67

Sp. 1. Mis. Dioxippe. Fem. Atra, abdomen purpureocupreum, basi cyaneum, pedes flavi, alæ limpidæ.

Atra: abdomen purpureo-cupreum, basi læte cyaneum: pedes flavi; coxæ nigræ: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. 1¼.; alar. lin. 2.)

GENUS.—GASTRANCISTRUS, Westwood.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores: thorax ovatus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax mediocris, transversus, brevi-obconicus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, planum, læve, fere glabrum, thorace paullo brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radialis sat longus, cubitalis brevis; stigma parvum.

Sp. 1. Gast Vonones. Mas. Viridis, antennæ nigræ basi fulvæ, abdomen cyaneum basi viride, pedes flavi, alæ limpidæ.

Læte viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us. fulvus: abdomen cyaneum, basi viride: pedes pallide flavi; coxæ virides; tarsi apice fusci: alæ impidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

GENUS.—PTEROMALUS, Swederus.

Fem.—Corpus latum, convexum, obscurum, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace non latius; vertex latus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ remotæ, vix conspicuæ; scutellum brevi-obconicum: metathorax parvus, declivis, postice angustus: petiolus brevissimus: abdomen longiobconicum, depressum, nitens, læve, fere glabrum, thorace longius vix angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari brevior, cubitalis rectus; stigma parvum.

[page] 68

Sp. 1. Pter. Cosis. Fem. Æneus cyaneo et purpureo varius, antennæ piceæ basi fulvæ, pedes lutei, femora cyanea, alæ sublimpidæ.

Æneus: os fulvum: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ, basi fulvæ: thorax subtus cyanco-viridis: abdomen subtus cyaneo et purspureo varium: pedes lntei; coxæ cyaneæ; trochanteres fulvi; femora cyanea, apice lutea; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2.)

Fem.—Corpus validum, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ graciles, extrorsum crassiores, thorace paullo breviores: thorax brevi-ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum subrotundum: metathorax parvus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, nitens, supra depressum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis adhuc brevior; stigma minutum.

Sp. 2. Pter. Driopides. Fem. Viridi-æneus cyaneo et cupreo varius, antennæ piceæ basi fulvæ, pedes lutei, femora fulva, alæ limpidæ.

Viridi-æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ, basi fulvæ: thorax subtus viridi-cyaneus: abdomen viridi et cupreo varium: pedes lutei; coxæ virides; femora fulva, apice lutea; tarsi apice fusci; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1¼ alar. lin. 2.)

Sp. 3. Pter. Cleophanes, Fem. Æneo-viridis, antennæ nigræ basi fulvæ, pedes fulvi, femora obscuriora, alæ limpidæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ, clavatæ, basi fulvæ: pedes fulvi; femora obscuriora: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 2/3.)

[page] 69

GENUS.—ENCYRTUS, Latreille.

Fem.—Corpus parvum, angustum, parum nitens, scite squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoraci arcte applicatum; vertex latus, convexus: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace vix longiores; articulus 1us. fusiformis; 2us. cyathiformis; 3us. et sequentes brevissimi, usque ad 9um. latescentes; clava fusiformis, articulo 9°. paullo latior et plus triplo longior: thorax ovatus, fere planus: prothorax supra non conspicuus: metathorax brevissimus: abdomen longi-obconicum, nitens, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et angustius: alæ mediocres.

Sp. 1. Enc. Epytus. Fem. Cupreus, antennæ fulvæ basi nigræ, pedes albi nigro-cincti, alæ limpidæ.

Obscure cupreus: oculi et ocelli rufi: antennæ fulvæ; articulus 1us. niger, apice flavus: abdomen æneo-cupreum: pedes albi; coxæ cupreæ; femora nigra, basi et apice alba; tibiæ nigrocinetæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/5; alar. lin. ¾.)

GENUS.—ENTEDON, Dalman.

Fem.—Corpus longum, angustum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, moniliformes, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 4us. 3°. brevior, 5°. longior; clava conica, acuminata, articulo 5°. longior et latior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum obconicum: matathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius non latius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis brevissimus; stigma minutum.

[page] 70

Sp. 1. Ent. Emperamus. Fem. Viridis, antennæ, nigræ, scutellum et abdomen ænea, pedes flavi, femora viridia, tibiæ basi fuscæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us.et 2us. virides: mesothoracis scutellum æneum: abdomen æneum, basi viride: pedes pallide flavi; coxæ virides; trochanteres fulvi; femora viridia; tibiæ basi fuscæ; tarsi apice picei; protar fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi pallide fulvi. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2.)

Mas.—Corpus convexum, nitens, scite squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thorace vix latius: vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ graciles, moniliformes, apice acuminatæ, thorace paullo breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. cyathiformis: thorax longiovatus: prothorax transversus, angustus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ sat bene determinatæ; scutellum brevi-ovatum, scitissime squameum, unisulcatum: metathorax brevi-obconicus: petiolus longus, gracilis: abdomen breviovatum, planum, læve, thorace multo brevius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerall multo longior; radialis brevis, cubitalis brevissimus; stigma minimum.

Sp. 2. Ent. Hegelochus. Mas. Viridis, antennæ nigræ, abdomen purpureum, pedes flavi, alæ limpidæ.

Læte viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: abdomen purpureum: pedes pallide flavi; coxæ virides: alæ limpidæ; squ mulæ piceæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Mas.—Thorax ovatus, convexus, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: prothorax parvus, angustus, transversus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum obconicum; metathorax obconicus, sat magnus: petiolus longus: abdomen subrotundum, planum, læve, glabrum, thorace multo brevius: pedes simplices, graciles, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, cubitalis brevissimus.

Sp. 3. Ent. Antander. Mas. Nigro-æneus, metathorax viridis, abdomen viride cupreo-varium, pedes albidi, femora obscuriora, alæ limpidæ.

[page] 71

Nigro-æneus: metathorax viridis: abdomen viride, cupreo-varium: pedes albidi; femora obscuriora; coxæ virides: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 4/5.)

GENUS.—EULOPHUS, Geoffroy.

Fem.—Corpus gracile, sublineare, convexum, scitissime squameum, pubescens, perum nitens: caput transversum, brevissimum, vix thoracis latitudine; vertex latus: oculi mediocres, non extantes: antennæ submoniliformes; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum subovatum, nitens, fere glabrum: metathorax obconicus: petiolus brevis: abdomen longiovatum, nitens, læve, fere glabrum, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo angustius non longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis ulnari multo brevior, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 1. Eul. Catta. Fem. Æneus, antennæ nigraæ, pedes flavi, alæ sublimpidæ.

Æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: pedes flavi; coxæ æneæ: alæ sublimpidæ, pubescentes; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1¾.)

GENUS.—CIRROSPILUS, Westwood.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons excavata, abrupte declivis: oculi mediocres non extantes: antennæ filiformes, pilosæ, corpore paullo breviores: prothorax transversus, mediocris: mesothoracis scutum longitudine latius, sulca per medium conspicua; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum brevi-obconicum, trisulcatum: metathorax parvus, declivis: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, thorace angustius vix longius: pedes simplices, sublineare, thorace angustius vix longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo brevior, cubitalis rectus sat longus, radialis nullus.

Fem.—Caput thoracis latitudine: antennæ clavatæ, corporis dimidio non longiores: abdomen ovatum, subtus carinatum, thorace paullo longius vix angustius; apex abrupte acuminatus.

[page] 72

Sp. 1. Cirr. Valerus. Mas et Fem. Viridis aut cyanous, antennæ piceæ aut fulxæ, pedes fulvi, femora viridia, tarri flavi, alæ limpidæ.

Viridis: caput cyaneo-viride: oculi et ocelli rufi: antennæ plceæ, basi fulvæ: oviductus luteus: pedes pallide fulvi; coxæ virides; femora viridia, apice fulva; tarsi flavi, apice, fusci; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/5—4/5; alar. lin. 1 1/3—1½.)

Var.β. Fem.—Antennæ fulvæ, basi flavæ.

Var.γ. Fem.—Cyaneo-viridis.

Var.δ. Fem.—Cyaneus.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scite squamouæ, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis vix latitudine; vertex latus; frons limpressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, sublincaris; 2us. longicyathiformis; 4us. 3° brevior 5°. longior; clava fusiformis, articulo 5°. paullo latior et plus duplo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, supra brevissimus: mesothoracis scutum longitudine paullo latins: latera antica prothorace amplexa; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum obconicum, obsolote bisulcatum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomes longiovatum, nitens, læve, supra convexum, subtus vix carlantum apice acuminatum, thorace paullo longius non angustius: pides simplices, validi, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo brevior, radialis nullus, cubitalis sat longus; stigæs minutum.

Sp. 2. Cirr. Athenais. Fem. Viridis, antennæ nigræ, basi virides, abdomen viridi-æneum cupreo-varium, pedes lutei, femora viridia, tibiæ piceæ, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen viridi-æneum, cupreo-varium: oviductus fulvus: pedes lutei; coxæ virides; femora viridia, apice lutea; tibiæ piceæ; tarsi pallide flavi, apice picei; propedes lutei, femora basi viridia, tarsi fulvi: alæ limpiæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1½.)

Fem.— Corpus parvum, convexum, parum nitens, scitissime squsmeum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis

[page] 73

vix latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, graciles, thorace non longiores: thorax breviovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum magnum, obsolete sulcatum, latitudine vix longius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum magnum, obconicum, bisulcatum: metathorax transversus, brevissimus: petiolus vix ullus: abdomen longiovatum, nitens, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace angustius et multo longius: oviductus subexertus: pedes simplices, graciles, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis brevis; stigma minimum.

Sp. 3. Cirr. Daimachus. Fem. Nigro-viridis, antennæ nigraæ basi fulvæ, abdomen nigro-cupreum, pedes flavi, femora picea, alæ limpidæ.

Nigro-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ, basi fulvæ: abdomen nigro-cupreum: oviductus fulvus: pedes læte flavi; coxæ nigræ; trochanteres fulvi; femora picea; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Fem.—Corpus sublineare, convexum, scitissime squameum, parum nitens, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis vix latitudine; vertex latus; oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores: thorax ovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum unisulcatum, longitudine non latius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum obconicum, bisulcatum: metathorax brevis, transversus: petiolus vix ullus: abdomen longi-ovatum, nitens, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius et angustius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari brevior, radialis ulnari paullo brevior cubitali multo longior; stigma minutum.

Sp. 4. Cirr. Februus. Fem. Nigro-viridis, antennæ nigræ basi fulvæ, abdomen nigro-cupreum, pedes flavi, femora viridia, alæ limpidæ.

Nigro-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ, basi fulvæ: abdomen nigro-cupreum: pedes flavi; coxæ nigro-virides; trochanteres fulvi; femora viridia: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.)

L

[page] 74

Fem.—Corpus parvum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace non longiores: thorax ovatus: prothorax transversus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax brevis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum. læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius vix latius; segmentum 1um. maximum, 2um. et sequentia brevissima: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 5. Cirr. Deilochus. Fem. Cyaneus, antennæ nigræ, abdomen cupreum, pedes flavi, femora cyanea, alæ limpidæ.

Cyaneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. cyanei: abdomen cupreum: pedes flavi; coxæ cyaneæ; femora cyanea, apice flava; tarsi apice fusci; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nerivi fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1 1/8.)

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius: vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace paullo breviores; arti 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 4us. 3° brevies, 5°. longior; clava acuminata, articulo 5°. latior et multo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevis: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ sat bene determinatæ; scutellum obconicum, sulcatum: metathorax brevis, parvus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo angustius vix longius; segmentum 1us. ejus dimidium occupans; 2um. et sequentia brevissima: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 6. Cirr. Thestius. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdomen cupreum, pedes flavi, femora basi viridia, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreum: pedes flavi; coxæ virides; femora basi viridia; tarsi apice fusci; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

[page] 75

Fem.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis latitudine; vertex latus: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ; thorace non longiores: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum breviobconicum: metathorax parvus, transversus: petiolus vix ullus: abdomen longiovatum, nitens, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 7. Cirr. Cacus. Fem. Niger, antennæ piceæ basi fulvescentes, abdomen nigro-cupreum, pedes flavi, femora picea, alæ limpidæ.

Niger: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ, basi fulvescentes: abdomen nigro-cupreum: pedes flavi; coxæ nigræ; femora picea: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

Fem.—Corpus sublineare, convexum, obscurum, scite squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ setaceæ, graciles, pubescentes, thorace paullo longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longus, basi ad apicem latescens; 3us. et sequentes longi, usque ad 7um. curtantes: thorax ovatus: prothorax magnus, breviconicus, transversus mesothoracis scutum longitudine latius, unisulcatum; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum magnum, obconicum, bisulcatum: metathorax brevissimus, transversus: petiolus vix ullus: abdomen ovatum, nitens, læve, supra planum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace non longius: oviductus exertus; vaginæ abdominis dimidio breviores: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali paullo longior, radialis nullus, cubitalis longus; stigma minutum.

Sp. 8. Cirr. Archideus. Fem. Piceus, caput subtus fulvum, antennæ piceæ basi flavæ, thorax ferrugineo-varius, abdomen basi fulvum, pedes flavi, alæ subfulvæ.

Piceus: caput subtus fulvum: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; artuculi 1us. et 2us. flavi: thorax ferrugineo-varius: abdomen basi fulvum: oviductus vaginæ fulvæ: pedes flavi; ungues et pulvilli fusci: alæ subfulvæ; squamulæ ferrugineæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2½.)

[page] 76

Mas.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte decllvis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, graciles, hirtæ, corpore paullo breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes ad 8um. longi, lineares, subæquales; thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis: mesothoracis scutum magnum, unisulcatum, latitudine, longius; parapsidum suturæ remotæ, bene determinatæ; scutellum obconicum, bisulcatum: metathorax transversus, parvus: petiolus vix ullus: abdomen lineare, læve, planum, thorace angustius et paullo brevius: pedes simplices, graciles, subæquales: alæ amplæ; nervus ulnaris ciliatus humerali longior, radialis nullus, cubitalis longus; stigma minutum.

Sp. 9. Cirr. Cleonica. Mas. Nigro-æneus, antennæ nigræ basi fulvæ, abdomen basi flavum, pedes flavi, alæ limpidæ.

Nigro-æneus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us fulvus; abdomen basi flavum: pedes flavi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 3/4.)

Mas.—Corpus angustum, sublineare, convexum, parum, uitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus: frons abrupte deslivis: ovall mediocres, non extantes: antennæ filigormes gradless, hiden, corporis dimidio longiores: thorax ovatus: prothorax brevisalmus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax mediocris, postice angustior: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, nitens, læve, planum, thorace multo brevius et angustius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus ulnaris humerali paullo longior, cubitalis sat longus, radialis nullus.

Sp. 10. Cirr. Phryno. Mas. Viridis, antennæ fuscæ, abdomen cupreum, basi flavum, pedes flavi, femora piceo-cincta, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ fuscæ: abdomen cupreum, basi flavum: pedes flavi: coxæ piceæ; femora piceo-cincta; ungues et pulvilli fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1 1/3.)

[page] 77

GENUS.—PLATYGASTER, Latreille.

Fem.—Corpus angustum, convexum, parum nitens, scitissime punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, rude punctatum, thorace paullo latius; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ clavatæ, corporis dimidio paullo longiores; articulus 1us. magnus, validus, fusiformis; 2us. et sequentes ad 6um. perangusti; 7us. et sequentes ad 10um. lati, subæquales: thorax ovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum magnum, latitudine longius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum obconicum, abrupte declivis, apice spinam brevem obtusam fingens: metathorax brevis, transversus, dense pubescens: petiolus brevissimus: abdomen subfusiforme, basi latius, apice attenuatum et acuminatum, thorace angustius et multo longius; segmeta antica nitentia, glabra, postica obscura scitissime punctata: pedes graciles, subæquales; femora subclavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 1. Plat. Athenæus. Fem. Atra, antennæ nigræ basi fulvæ, pedes fulvi, metapedes fusco-cincti, alæ sublimpidæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ; articulus 1us. fulvus: pedes fulvi; metapedes femoribus tibiisque apice tarsisque omnino fuscis: alæ sublimpidæ: squamulæ piceæ. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 1/3.)

Mas.—Corpus gracile, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ filiformes, corporis breviores; articulus 1us, sublinearis, sat gracilis; 2us. longus, basi ad apicem latescens; 3us. minimus; 4us. et 5us. angusti; 6us. et sequentes latiores; 10us. conicus: thorax longiovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine multo longius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum parvum, obconicum: metathorax transversus, postice angustior: petiolus brevis: abdomen longiovatum, basi angustius, thorace paullo brevius: pedes simplices, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 2. Plat. Automenes. Mas. Atra, antennæ nigræ basi flavæ, pedes flavi, alæ subfuscæ.

[page] 78

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ; articuli 1°. ad 3um. flavi, 4°. ad 6um. fusci: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

Mas.—Corpus breve, sublineare, convexum, nitens, læve, fere glabrum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ graciles, moniliformes, thorace longiores: thorax longiovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine multo longius; scutellum parvum, convexum, non extans: metathorax mediocris, transversus, breviobconicus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, fere planum, thorace brevius et angustius: pedes graciles, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 3. Plat. Zethus. Mas. Atra, antennæ nigræ, pedes picei fulvo-cincti, alæ limpidæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes picei; coxæ nigræ; femora basi fulva; tibiæ basi fulvæ; tarsi fulvi, spice fusci: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. 1/3; alar. lin. 1.)

Mas.—Corpus gracile, angustum, convexum, nitens, læve, parce pubescens: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus: oculi parvi, non extantes: antennæ graciles, submoalliformes, corpore breviores; artuculus 1us. subclavatus; therax longiovatus: prothorax minimus, supra vix consplcuus: mesothoracis scutum latitudine multo longius; scutellum angustum, spinam fingens longam acutam: metathorax brevis, transversus: petiolus longus, gracilis: abdomen breviovatum, glabrum, thorace multo brevius: pedes longi, graciles; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 4. Plat. Asclepius. Mas. Atra, antennæ piceæ basi fulvæ, scutellum piceum apice fulvum, petiolus fuscus, pedes flavi, metatibiæ apice fuscæ, alæ sublimpidæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ piceæ, basi fulvæ: scutellum piceum, apice fulvum: petiolus fuscus: pedes flavi; metatibiæ apice fuscæ: alæ sublimpidæ. (Corp. long. lin. ½; alar. lin. 1.)

Mas.—Corpus minutum, breve, convexum, nitens, læve, pubescens: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus: oculi mediocres, non extantes: antennæ moniliformes, graciles,

[page] 79

corpore paullo breviores; articulus 1us. gracilis; 3us. 2°. major; 4us. et sequentes subæquales; 10us. fusiformis, 9°. multo longior: thorax ovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum maximum, latitudine longius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum parvum: metathorax brevis, transversus, dense pubescens: petiolus vix ullus: abdomen ovatum, glabrum, basi dense pubescens, thorace brevius et angustius: pedes graciles, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: alæ mediocres.

Sp. 5. Plat. Xenarchus. Mas. Atra, antennæ piceæ, basi fulvæ, pedes fulvi fusco-cincti, alæ limpidæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ piceæ, basi fulvæ: pedes fulvi, femoribus tibiis tarsisque apice fuscis: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. 1/3; alar. lin. ½.)

Fem.—Corpus parvum, breve, convexum, nitens, vix punctatum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus: oculi parvi, non extantes: thorax ovatus: prothorax minimus: mesothoracis scutum maximum, latitudine longius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum parvum: metathorax brevis, transversus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, convexum, glabrum, apice acuminatum, thorace paullo longius vix latius: pedes graciles, subæquales; femora clavata; tibiæ subclavatæ: proalæ amplæ; metalæ angustæ.

Sp. 6. Plat. Thersippus. Fem. Atra, pedes picei, tibiæ basi flavæ, tarsi flavi, alæ limpidæ.

Atra: oculi et ocelli picei: pedes picei; trochanteres fulvi; tibiæ basi flavæ; tarsi flavi, apice fusci: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. 1/3; alar. lin. 2/3.)

GENUS.—TELENOMUS, Haliday.

Mas.—Corpus breve, crassum, altum, convexum, obscurum, scaberrimum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo angustius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ filiformes, graciles, prope os insertæ, corpore paullo breviores; articulus 1us. linearis, gracilis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes usque ad 10um. paullo

[page] 80

curtantes: thorax ovatus gibbus: prothorax supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; scutellum breve, apex abrupte declvis: metathorax humilis, brevissimus: abdomen ovataum, scitissime punctatum, supra fere planum, subutua carinatum, thorace brevius et angustius: pedea gracillimi, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis longus, ulnaris brevissimus, cubitalis ulnari longior, radiali paullo brevior; stigma minutum.

Sp. 1. Tel. Cyrysolaus. Mas. Ater, antennæ nigræ basi ferrugineæ, pedes ferruginei, femora picea, metalibiæ piceocinctæ, alæ sublimpidæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ; articulus 1us. ferragineus: pedes ferruginei; coxæ piceæ; femora picea; metatibles piceo-cinetæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

Mas.—Corpus minutum, breve, crassum, convexum, scite punctatum, parum nitens, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons convexa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subelavatæ, corporis dimidio longiores: thorax breviovatus: prothrax supra non conspicuus: mesothracis scutum longitudine latius; parapsides scuto in unum confusæ; scutellum breve, latum, semletreulum fingens: metathorax brevissimus: petiolus vix ullus: abdomen breviovatum, fere planum, basi scite sulcatum, thoracis longitudine et latitudine: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus cubitalis sat longus.

Sp. 2. Tel. Dicæus. Mas. Ater, antennæ nigræ, pedes flavi, alæ sublimpidæ.

Ater: oculi et ocelli picei: antennæ negræ: pedes flavi: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Crop. long. lin. ½; alar. lin. ¾.)

[page] 81

PART III.—CHILOE.

GENUS.—DECATOMA, Spinola.

Mas.—Corpus convexum, robustum, punctatum, obscurum, parce hirtum: caput thorace paullo latius: antennæ moniliformes, extrorsum crassiores, thorace non longiores: thorax sublinearis: prothorax magnus, transversus, subquadratus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum obconicum: metathorax sat magnus, postice angustior et declivis: petiolus longus: abdomen ovatum, nitens, læve, glabrum, apice pubescens, thorace angustius et multo brevius; segmenta 1um. et 2um. maxima; 3um. et sequentia brevissima: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari plus duplo longior, radialis ulnari brevior cubitali vix longior.

Sp. 1. Dec. Philager. Mas. Atra fulvo-varia, antennæ nigræ, pedes fulvi, metafemora piceo-cincta, alæ limpidæ.

Atra: caput posticum subtus et os fulva: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: prothorax subtus fulvus; dorso utrinque macula obsoleta fulva: parapsides ad alarum squamulus fulvo-marculatæ: pedes fulvi; coxæ nigræ, apice fulvæ; tarsi flavi; ungues et pulvilli fusci; metafemora picea, apice et basi fulva: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 3.)

GENUS.—PACHYLARTHRUS, Westwood.

Mas.—Corpus breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace non longiores; articulus 1us. linearis, gracilis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim curtantes et latescentes; clava longiovata, acuminata, articulo 10°. plus duplo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ conspicuæ; paraptera et epimera magna; scutellum brevi-obconicum: metathorax obconicus, sat magnus: petiolus brevis: abdomen breviovatum, depressum, læve, thoracis dimidio vix

M

[page] 82

longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radialis ulnari paullo brevior cubitali multo longior; stigma minutum.

Fem.?—Caput thorace vix latius: antennæ subclavatæ, thorace paullo breviores; clava articulo 10°. duplo longior: abdomen ovatum, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo brevius.

Sp. 1. Pach. Herse. Mas. Viridis, antennæ fulvæ apice fuscæ, pedes flavi, alæ limpidæ.

Fem.? Æneo-xarius, antennæ nigræ, pades fulvi, femora viridi-cincta.

Mas.—Virdis: oculi et ocelli rufi: palpi flavi: antennæ fulvæ: articulus 1us. apice fuscus, 2us. basi fuscus; clava fusca: pedes flavi; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/8.)

Fem.?—Caput æneo-viride: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: prothorax æneo-viridis: pedes fulvi; coxæ virides: femora viridi-cineta; tarsi apice fusci. (Corp. long. lin. 1¼: alar. lin. 2.)

GENUS.—MISCOGASTER, Walker.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squamulæ, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, graciles, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim curtantes et latescentes; clava longiconica, articulo 10°. duplo longior: thorax longiovatus: prothorax brevissimus, antice angustus, postice mesothoracis latera antica amplectens: mesothoracis scutum longitudine paullo latius; parapsides extantes, suturæ optime determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum conicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevis: abdomen longiovatum, læve, supra planum, subtus alte carinatum, spice aculmnatum, thorace paullo longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari non brevior cabitali duplo longior; stigma minutum.

[page] 83

Sp. 1. Mis. Aphareus. Fem. Viridis, cupreo-varia, antennæ nigræ, pedes lutei, femora basi cyaneo-viridia, alæ sublimpidæ.

Viridis, cupreo-varia: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen basi eyanco-viride: pedes lutei; coxæ virides; femora basi cyaneo-viridia; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. 2½.)

Mas.—Corpus breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes sublineares, usque ad 10um. paullatim curtantes; clava fusiformis, acuminata, articulo 10°. paullatim curtantes; clava fusiformis, acuminata, articulo 10°. plus duplo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum conicum, mediocre: metathorax obconicus, sat magnus: petiolus brevis: abdomen breviovatum, planum, læve, thorace multo brevius paullo latius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis cubitali multo longior; stigma minutum.

Sp. 2. Mis. Hages. Mas. Æneo-viridis, antennæ nigræ, pedes lutei, femora viridia, alæ subfulxæ.

Æneo-viridis: oculi et rufi: os flavum: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: pedes lutei; coxæ virides; femora viridia, apice flava; genua lutea; tarsi apice fusci: alæ subfulvæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Crop. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Fem.—Corpus breve, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce birtum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennis articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathi-formis: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum conicum: metathorax obconicus, sat magnus: petiolus brevis: abdomen breviovatum, læve, nitens supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum,

[page] 84

thorace multo brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari brevior, cubitali longior; stigma parvum.

Sp. 3. Mis. Nicetas. Fem. Viridi-ænea, abdomen cupreo-varium, pedes virides, tarsi flavi, alæ sublimpidæ.

Viridi-ænea: oculi et ocelli rufi: antennis articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreo-varium: pedes virides; trochanteres fulvi; genua flava; tibiæ apice flavæ; tarsi flavi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.)

Mas.—Corpus breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim curtantes et latescentes: thorax longiovatus: prothorax transversus, brevis: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum conicum: metathorax obconicus, sat magnus: petiolus brevis: abdomen breviovatum, planum, læve, thorace multo brevius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari paullo brevior cubitali longior; stigma minimum.

Sp. 4. Mis. Tyche. Mas. Viridi-ænea, antennæ nigræ, pedes fulvi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridi-ænea: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreo-varium: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia; tibiæ fuscæ; taris apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. ¾; alarl. lin. 1½.)

Fem.—Corpus breve, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes; antennæ subclavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim curtantes; clava fusiformis, articulo 10°. latior et plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, mediocris, antice angustior: mesothoracis

[page] 85

scutum longitudine latius; parapsides extantes; suturæ optime determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum breviobconicum: metathorax mediocris, obconicus: petiolus brevis: abdomen ovatum, læve, supra planum, subtus alte carinatum, apice acuminatum, thorace brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari duplo longior, radialis ulnari non brevior cubitali multo longior; stigma minimum.

Sp. 5. Mis. Eleus. Fem. Viridis cupreo-varia, antennæ nigræ, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Viridis, cupreo-varia: oculi et ocelli rufi: os fulvum: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides, ille basi fulvus: pedes fulvi; coxæ virides; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2¼.)

GENUS.—GASTRANCISTRUS, Westwood.

Fem.—Corpus parvum, angustum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: antennæ clavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes paullatim curtantes et latescentes; clava longiovata, articulo 9°. plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum conicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari multo brevior cubitali longior; stigma mediocre.

Sp. 1. Gast. Fulginas. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, pedes fusco-fulvi, femora viridia, alæ sublimpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: coxæ virides; trochanteres fulvi; femora viridia, apice fulva; tibiæ fuscæ; tarsi fulvi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ fuscæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 2/3; alar. lin. 1¼.)

[page] 86

GENUS.—SELADERMA, Walker.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, birtum, scitissime squameum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace non longiores; articulus 1us. sublinearis, sat gracilis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes approximati, usque ad 10um. curtantes et latescentes; clava ovata, articulo 10°. plus duplo longior: thorax longovatus: prothorax supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine paullo longius; parasidum suturæ bene deteminatæ; scutellum ovatum, angustum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, subcompressum, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace domidio longius: oviductus subexertus: pedes simplicews, subæquales: alæ mediocres: nervus humeralis ulnari multo longior; stigma minutum.

Sp. 1. Scl. Epulo. Fem. Viridis, antennæ nigræ, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us et 2us. fulvi: pedes fulvi: alæ sublimpidæ; aquamuiæ ferrugineæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2.)

GENUS.—PTEROMALUS, Swederus.

Fem.—Corpus convexum, sat longum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace paullo longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim ourtantes; clava longiovata, articulo 10°. paullo latior et fere duplo longior: thorax ovatus: prothorax brevissimus, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum sutuæ vix conspicuæ; scutellum breviovatum: metathorax transversus, breviobconicus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, nitens, læve, supra planum, subtus cari-

[page] 87

natum, apice acuminatum, thorace multo longius vix angustius: pedes simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis ulnari vix brevior, cubitalis radiali multo brevior; stigma parvum.

Sp. 1. Pter. Prothous. Fem. Æneus, viridi-varius, antennæ nigræ, abdomen æneo-cupreum, pedes fulvi, alæ sublimpidæ.

Æneus, viridi-varius: caput viride: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen æneo-cupreum, basi cyaneo-viride: pedes fulvi; coxæ virides; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ ferrugineæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Crop. long. lin. 2; alar. lin. 3½.)

Var. β.—Caput æneum.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace vix latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ extrorsum crassiores, thorace vix longiores; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim curtantes: thorax ovatus: prothorax brevissimus, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ sat bene determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum conicum: metathorax transversus, brevi-obconicus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra planum, subtus alte carinatum, apice attenatum et acuminatum, thorace longius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari non brevior cubitali duplo longior; stigma parvum.

Sp. 2. Pter. Mydon. Fem. Viridis æuco-varius, antennæ nigræ, pedes lutei, femora basi viridia, alæ sublimpidæ.

Viridis, æneo-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: pedes lutei; coxæ virides; femora basi viridia; tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1 1/3; alar. lin. 2¼.)

Fem.—Thorax ovatus, convexus, scitissime squameus, parce hirtus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum

[page] 88

conicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen fusiforme, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace multo longius et paullo angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari vix brevior cubitali longior; stigma mediocre.

Sp. 3. Pter. Traulus. Fem. Viridis, abdominis discus cupreus, pedes fulvi, femora viridi-ænea, tibiæ fusco-cinctæ, alæ sublimpidæ.

Viridis: abdominis discus cupreus: pedes fulvi, coxæ virides; femora viridi-ænea, apice fulva; tibiæ fusco-cinetæ: alæ sublimpidæ; squamulæ ferrugineæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi; stigma fuscum. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Fem.—Thorax ovatus, convexus, parum nitens, scitissime squameus: prothorax transversus, brevissimus, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ sat bene determinatæ; paraptera et epimera magna; scutellum breviconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, nitens, supra planum, subtus alte carinatum, apice acuminatum, thorace longius et paullo angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus numeralis ulnari fere duplo longior, radialis ulnari vix brevior cubitali multo longior; stigma minutum.

Sp. 4. Pter Rhæo. Fem. Æneo-viridis, pedes fulvi, femora viridia, tarsi flavi, alæ sublimpidæ.

Viridis æneo-virius: pedes fulvi: coxæ virides; femora viridis, apice fulva; genua flava; tarsi flavi, apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2.)

Mas.—Corpus parvum, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes usque ad 10um. paullatim curtantes et latescentes; clava fusiformis, acuminata, articulo 10°. plus duplo longior: thorax breviovatus: prothorax transversus, brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ

[page] 89

vix conspicuæ; scutellum subconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, planum, læve, thorace paullo brevius multo angustius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari longior, radilais ulnari brevior cubitali longior; stigma parvum.

Sp. 5. Pter. Vulso. Mas. Viridis, antennæ nigræ, abdominis discus cupreus, pedes virides, tarsi fulvi, alæ sublimpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus cupreus: pedes virides; trochanteres picei; genua fulva; tibiæ apice fulvæ; tarsi fulvi, apice fusci: alæ sublimpidæ, squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1 1/3.)

GENUS.—EULOPHUS, Geoffroy.

Mas.—Corpus gracile, angustum, lineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: antennæ graciles, moniliformes, pubescentes, thorace paullo breviores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes sublineares, paullatim curtantes et latescentes; clava longiovata, acuminata: thorax fusiformis: prothorax magnus, transversus, antice angustior: mesothracis scutum longitudine multo latuius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum subovatum: metathorax mediocris, obconicus: petiolus gracilis: abdomen longiovatum, depressum, læve, thorace paullo latius non longius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali multo longior, cubitalis radiali brevior; stigma minutum.

Sp. 1. Eul. Gyes. Mas. Viridis, antennæ piceæ, abdomen flavo-plagiatum, pedes flavi, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: abdomen antice flavo-plagiatum, postice nigro-cupreum: pedes læte flavi: alæ limpidæ; squamulæ ferrugineæ; nervi fulvi. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2½.)

Mas.—Corpus angustum, sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis vix latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: antennæ sub-

N

[page] 90

elavatæ, graciles, thorace vix longiores; articuli discreti; 1us. gracilis, linearis; 2us. longicyathiformis; 3us. longus; 5us. 4°. brevior 6°. longior; clava fusiformis, acuminata, articulo 6°. plus duplo longior: thorax longiovatus: prothorax transversus, breviconicus, sat magnus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsides extantes, suturæ optime determinatæ; scutellum obconicum, magnum, sulcatum: metathorax obconicus, mediocris: petiolus brevis: abdomen fusifrome, læve, thorace paullo longius et angustius, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum: oviductus exertus: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus ulnaris humerali longior, radialis ulnari brevior cubitali triplo longior; stigma parvum.

Sp. 2. Eul. Laonome. Fem. Cyaneo-viridis æneo-varius, antennæ nigræ, pedes fulvi, alæ limpidæ.

Cyaneo-viridis: caput viride, postice æneo-varium: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdominis discus viridi-æneus: oviductus fulvus; vaginæ nigræ: pedes fulvi; coxæ virides; tarsi apice fusci: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi proalis fulvi, metalis flavi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 2¼.)

GENUS.—CIRROSPILUS, Westwood.

Fem.—Corpus sublineare, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thoracis vix latitudine; vertex convexus, sat latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ graciles, subclavatæ, thorace paullo longiores: throax ovatus, vix convexus: prothorax minimus, supra non conspicuus: mesothoracis scutum longitudine non latius, obsolete unisulcatum; parapsidum suturæ remotæ, bene deteminatæ; scutellum bisulcatum, obconicum: metathorax transversus, brevissimus: petiolus vix ullus: abdomen longiovatum, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius vix angustius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis nullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 1. Cirr. Xenocles. Fem. Viridis æneo-varius, antennæ piceæ, pedes fulvi. femora viridia, tibiæ fusco-cinctæ, alæ sublimpidæ.

Obscure viridis, æneo-varius: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia; tibiæ fusco-cinctæ;

[page] 91

tarsi apice fusci: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, brevissimum, thorace paullo angustius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: antennæ subsetaceæ, graciles, pubescentes, thorace paullo longiores; articulus 1us. longus, gracilis: 2us. longicyathiformis; 3us. longus; 4us. et sequentes breves; clava longiconica, acuminata: thorax longiovatus: prothorax magnus, transversus, antice angustior: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ optime determinatæ; scutellum subquadratum: metathorax mediocris, obconicus: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo brevius et latius: pedes graciles, simplices, subæquales: alæ amplæ, pubescentes; nervus ulnaris humerali multo longior, radialis humerali paullo brevior cubitali triplo longior, cubitalis brevis; stigma parvum.

Sp. 2. Cirr. Anaitis. Fem. Viridis, caput cupreum, autennæ nigræ, pedes picei-cincti, alæ sublimpidæ.

Læte viridis: caput cupreum: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us. nigro-cupreus: abdomen cuprco-varium: pedes picei; coxæ virides; femora apice fulva; tarsi basi fulvi: alæ sublimpidæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 5/4.)

GENUS.—PLATYGASTER, Latreille.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, fere planum, subtilissime punctatum, parum nitens, dense pubescens: caput transversum, breve, convexum, nitens, vix thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi parvi, non extantes: antennæ subclavatæ, thorace longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et sequentes usque ad clavam curtantes et latescentes: thorax longiovatus: prothorax minimus, supra vix conspicuus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ bene dterminatæ; scutellum brevi-obconicum: metathorax transversus, brevis: petiolus brevis: abdomen longiocatum, nitens, læve, fere glabrum, thorace paullo longius et latius: pedes graciles, simplices, subæquales: femora clavata: alæ mediocres.

[page] 92

Sp. 1. Plat. Drypetis. Fem. Atra, antennæ nigræ, pedes picei, propedes ferruginei, alæ fuscæ.

Atra: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: pedes picei; coxæ nigræ; genua ferruginnea: propedes ferruginei: alæ fuscæ. (Corp. long. lin. 4; alar. lin. 1 2/3.)

GENUS.—DRYINUS, Latreille.

Mas.—Corpus sat longum, sublineare, convexum, pubescens, scitissime punctatum, parum nitens: caput transversum, breve, convexum, thorace latius; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, vix extantes: ocelli approximati: antennæ granciles, extrorsum crasiores, corporis longitudine; articulus 1us. longus, sublinearis; 2us. basi ad apicem latescens; 3us. et sequentes lineares, usque ad 10um. curtantes et paullo latescentes: thorax fusiformis: prothorax magnus, transversus, subquadratus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum parvum, breviobconicum: metathorax magnus, obconicus, rude punctatus: petiolus brevissimus: obdomen ovatum, nitens, læve, fere glabrum, thorace brevius et paullo latius: pedes graciles; propedes raptorii: alæ amplæ.

Sp. 1. Dry. Ærias. Mas Niger, caput ferrugineum, antennæ fulvæ, prothorax ferrugineus, pedes flavi, alæ limpidæ.

Niger: caput ferrugineum, subtus flavum: oculi et ocelli rufi: antennæ fulvæ, apice obscuriores: prothorax ferrugineus: pedes flavi: alæ limpidæ; squamulæ fulvæ; nervi flavi. (Corp. long. lin. 1 2/3.; alar. lin. 3.)

[page] 93

PART IV.—CHARLES'S ISLE, GALAPAGOS.

GENUS.—MEROSTENLUS, Walker.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, obscurum, scitissime squameum, pubescens, parce hirtum: caput transversum, brevissinum, thorace paullo latius; vertex latus; frons impressa, abrupte declivis: oculi mediocres, extantes: ocelli approximati: antennæ graciles, subclavatatæ, ad os insertæ, corporis longitudine; articulus 1us. gracilis, linearis; 2us. mediocris, basi ad apicem latescens; 3us. longissimus; 4us. et sequentes sublineares, usque ad 9um. paullatim curtantes et latescentes; clava fusiformis, articulo 9°. duplo longior: thorax ovatus: prothorax transversus, bene determinatus: mesothoracis scutum longitudine multo latius: parapsidum suturæ conspicuæ, postice in unum occurrentes; scutellum rhombiforme: metathorax transversus, sat magnus, postice angustius non longius; segmentum 1um. maximum: oviductus exertus; vaginæ abdomine breviores: pedes longi, graciles, subæquales; metacoxæ maximæ: alæ angustæ; nervus humeralis ulnari paullo brevior, radialis longus, cubitalis subarcuatus, sat longus; stigma minutum.

Sp. 1. Mero. Sadales. Fem. Cupreus, antennæ piceæ, prothorax petiolus abdominisque apex ferruginei, pedes fulvi fuscocincti, alæ fulvæ fusco-maculatæ.

Obscure cupreus: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ, basi fulvæ: prothorax ferrugineus: petiolus ferrugineus: abdomen nigro cupreum, apice ferrugineum: oviductûs vaginæ fuscæ: pedes fulvi; tarsi apice fusci; meso- et metafemora fusco-cincta; mesotibiæ basi fuscæ; metatibiæ apice fuscæ: alæ fulvæ; proalæ fusco-maculatæ; squamulæ fulvæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1½; alar. lin. 2 1/3.)

[page] 94

GENUS.—EUPELMUS, Dalman.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace vix latius; vertex latus: oculi mediocres, vix extantes: antennæ subelavatæ, graciles, thorace longiores: thorax ovatus: prothorax minimus, antice angustus: mesothorax subtus optime determinatus; seutum magnum, depressum, latitudine longius, utrinque carinatum: metathorax parvus, transversus: abdomen longiovatum, læve, supra planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo longius: oviductus exertus; vaginæ brevissimæ: pedes soliti: alæ mediocres.

Sp. 1. Eup. Merops. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdomen viridi-cupreum, pedes flavi, femora viridia, tibiæ piceocinctæ, alæ sublimpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articulus 1us. viridis: abdomen cupreum, viridi-varium: oviductûs vaginæ fulvæ: pedes flavi: coxæ virides, trochanteres fulvi; femora viridia; thbiæ viridia aut piceo cinctæ: alæ sublimpidæ; squamulæ fulvæ; nervi pallidiores. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 1¾.)

PART V.—NEW ZEALAND.

GENUS.—PTEROMALUS, Swederus.

Fem.—Corpus sublineare, convexum, parum nitens, scitissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace vix latius: antennæ extrorsum crassiores, corporis dimidio fere longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes subæquales; clava compressa, acuminata, articulo 10°. plus duplo longior: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis seutum longitudine latius; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, parvus: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, læve, supra planum, subtus vix carinatum, thorace paullo angustius non longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

[page] 95

Sp. 1. Pter. Lelex. Fem. Viridis, antennæ nigræ, abdomen cupreo-varium, pedes lutei, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreo-varium: pedes lutci; coxæ virides; femora viridia, apice et basi lutea; taris apice fusci; meso- et metatibiæ fulvo-cinctæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 4/5; alar. lin. 1½.)

Fem.—Corpus convexum, obscurum, sictissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thorace paullo latius: antennæ subclavatæ, corporis dimidio non longiores: thorax ovatus: prothorax brevissimus: mesothoracis scutum longitudine multo latius; parapsidum suturæ conspicuæ; scutellum subrotundum: metathorax transversus, declivis, declivis: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, nitens, læve, supra planum, subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thorace paullo longius vix latius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

Sp. 2. Pter. Iambe. Fem. Viridis æneo et cupreo varius, antennæ nigræ, pedes fulvi, femora viridi-cincta, meso- et metatibiæ fuscæ, alæ limpidæ.

Æneus, subtus æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ; articuli 1us. et 2us. virides: abdomen cupreo-varium: pedes fulvi; coxæ virides; femora viridia, apice et basi fulva; tarsi apice fusci; meso- et metatibiæ fuscæ: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis fusci, metalis fulvi. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1 2/3.)

GENUS.—EUPELMUS, Dalman.

Sp. 1. Eu. Messene. Fem. Apterus, ferrugineus, abdomen piceum, pedes ferruginei.

Fem.—Apterus, ferrugineus, sublinearis, fere planus, nitens, scite punctatus, parce pubescens: thorax longiovatus: petiolus vix ullus: abdomen sublineare, piceum, læve, thorace paullo angustius non longius: pedes graciles, ferruginei: oviductus exertus; vaginæ abdomine breviores. (Corp. long. lin. 1¼.)

[page] 96

PART VI.—JAMES'S ISLE.

GENUS.—SPALANGIA, Latreille.

Sp. 1. Spal. Endius. Mas. Nigro-viridis, antennæ nigræ, pedes nigri, tarsi fulvi, alæ subfuscæ.

Nigro-viridis, nitens, hirta, scitissime squamea: antennæ nigræ: oculi et ocelli rufi: abdomen læve, fere glabrum: pedes nigri; trochanteres picei; genua picea; tarsi fulvi, apice fusci; protaris obscuriores: alæ subfuscæ; squamulæ piceæ; nervi fusci. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. 1 4/5.)

GENUS.—CIRROSPILUS, Westwood.

Fem.—Corpus angustum, nitens, fere planum, subtillissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, thoracis latitudine; vertex antice productus; frons abrupte declivis: oculi mediocres, non extantes: antennæ crassæ, subclavatæ, thorace breviores: thorax longiovatus, antice angustior: prothorax magnus, longitudine vix latior: mesothorax depressus; scutum transversum; parapsidum suturæ vix conspicuæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, mediocris: petiolus brevissimus: abdomen ovatum, læve, supra depressum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace brevius et latius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres; nervus humeralis ulnari multo longior, radialis vix ullus, cubitalis sat longus; stigma minutum.

Sp. 1. Cirr. Buselus. Fem. Flavus cupreo-varius, antennæ nigræ, abdomen purpureum, pedes flavi, femora cuprea, proalæ fusco-trifasciatæ.

Fem.—Læte flavus: capitis vertex cupreus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: thoracis latera nigro-cuprea: prothorax nigrocupreus: mesothoracis scuto vittæ 3, postice acuminatæ, cupreæ: metathorax cupreus: abdomen purpureum: pedes flavi; mesoet metapedum femora cuprea, tarsi apice fulvi; protarsi fulvi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi proalis picei, metalis fusci; proalæ cuique fasciæ 3, abbreviatæ, fuscæ. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 2.)

[page] 97

PART VII.—ST. HELENA, high central land.

GENUS.—PTEROMALUS, Swederus.

Mas.—Corpus sublineare, convexum, scitissime squameum, parum nitens, parce hirtum: caput thorace latius: antennæ filiformes, hirtæ, graciles, corporis dimidio longiores; articulus 1us. gracilis, sublinearis; 2us. longicyathiformis; 3us. et 4us. minimi; 5us. et sequentes lineares, usque ad 10um. curtantes; clava longiconica, articulo 10°. multo longior: thorax longiovatus: prothorax brevissimus, supra conspicuus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ bene determinatæ; scutellum ovatum: metathorax mediocris, tricarinatus: petiolus brevissimus: abdomen sublineare, fere planum, nitens, læve, glabrum, thorace brevius et angustius: pedes simplices, subæquales: alæ amplæ; nervus humeralis ulnari duplo longior, radialis ulnari paullo brevior, cubitalis longus radiali non brevior; stigma parvum.

Sp. 1. Pter. Ipsea. Mas. Æneo-viridis, antennæ piceæ, abdomen cupreum, pedes virides, tibiæ piceæ, tarsi fusci, alæ limpidæ.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi: antennæ piceæ; articulus 1us. viridis: abdomen cupreum, basi viridi-varium: pedes virides; trochanteres picei; genua ferruginea; tibiæ piceæ; tarsi fusci; meso- et metatarsi basi albidi: alæ limpidæ; squamulæ piceæ; nervi fulvi; stigma fuscum. (Corp. long. lin. 1; alar. lin. 1¾.)

GENUS.—CIRROSPILUS, Westwood.

Fem.—Corpus angustum, sublineare, nitens, subtilissime squameum, parce hirtum: caput transversum, breve, convexum, thorace vix latius: oculi mediocres, non extantes: antennæ clavatæ, thorace breviores: thorax longiovatus, fere planus: prothorax minimus: mesothoracis scutum latitudine longius; parapsidum suturæ non bene determinatæ; scutellum obconicum: metathorax transversus, postice angustior: petiolus brevissimus: abdomen longiovatum, planum, læve, subtus carinatum, thorace non longius: pedes simplices, subæquales: alæ mediocres.

o

[page] 98

Sp. 1. Cirr. Nireus. Fem. Viridis cupreo-varius, antennæ nigræ, pedes flavi, femora viridia, alæ limpidæ.

Viridis oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ: mesothoracis scutellum cupreum: abdomen cupreo-varium: pedes flavi; coxæ virides; trochanteres picei; femora viridia; tibiæ fusco-cinctæ; tarsi apice fusci: alæ limpidæ. (Corp. long. lin. ¾; alar. lin. 1¼.)

[page] 99

LIST OF SPECIES.

EURYTOMA MISC. Mycon ENTEDON TELENOMUS
Pidytes Daicles Pronapis Charmus
Tellis Menætes Diocles Cteatus
Volux Damia Iapyx
Aretheas Sambus EULOPHUS
Eleuther Cernus bicolor SCELIO
Olbus Bato Artæus Gobar
Psapho Sabella Duris
ISOSOMA Umbro Telestas
Ravola Dice Mestor
Oritias Theope Cicuta
Merula Itea EURYTOMA
MEGASTIGMUS Letus Capio Menon
Drances Athanis Ursidius Euclus
Borus Gelo Dymas
Isamenus Autonæ DECATOMA
PTEROMALUS Hestia Diphilus
CALLIMOME Unca
Osinius Niphe CIRROSPILUS CALLIMOME
Vibidia Thestor Valens Caburus
Oceia Proto Sulcius
PALMON Europs Otys
Olenus Euctemon Thestalus EUCHARIS
Bebius Fannius furcata
HOCKERIA Elpinice Neis Rapo
Proxenus Baton Prymno
Hesus Tyriotes MISCOGASTER
EUCHARIS Fabia Hippasus Dioxippe
Volusus Gorgias Lelaps
Fausta Chryscus Zaleucus GASTRANCISTRUS
Valgius Rhadius Vonones
Theocles CALOSOTER Baucis
Iello Dodone Vannius PTEROMALUS
Zalates Glycon Cosis
Eribotes EUPELMUS Xenares Driopides
Xeniades urozonus Arses Cleophanes
Democles
ENCYRTUS PLATYGASTER ENCYRTUS
PERILAMPUS Zebina Gorgo Epytys
Saleius Lucetius Isus
Salacon Elissa ENTEDON
MISCOGASTER Cheles Leda Emperamus
Ciron Arsanes Ctesias Hegelochus
Nelo Xuthus Antander
Nicon Pacorus INOSTEMMA
Thera Zameis Bræsia EULOPHUS
Hecaæus Festus Catta

[page] 100

CIRROSPILUS DECATOMA EULOPHUS PTEROMALUS
Valerus Philager Gyes Lelex
Athenais Laonome Iambe
Daimachus PACHYLARTHRUS
Februus Herse CIRROSPILUS EUPELMUS
Deilochus Xenocles Messene
Thestius MISCOGASTER Anaitis
Cacus Aphareus
Archideus Hages PLATYGASTER
Cleonica Nicetas Drypetis SPALANGIA
Phryno Tyche Endius
Eleus DRYINUS
PLATYGASTER Ærias CIRROSPILUS
Athenæus GASTRANCISTRUS Busclus
Automenes Fulginas
Zethus
Asclepius SELADERMA MEROSTENUS
Xenarchus Epulo Sadales PTEROMALUS
Thersippus Ipsea
PTEROMALUS EUPELMUS
TELENOMUS Prothous Merops CIRROSPILUS
Chrysolaus Mydon Nireus
Dicæus Traulus
Rhœo
Vulso

THE END.


RICHARD CLAY, PRINTER, BREAD STREET HILL, LONDON.


This document has been accessed 63296 times

Return to homepage

Citation: John van Wyhe, editor. 2002-. The Complete Work of Charles Darwin Online. (http://darwin-online.org.uk/)

File last updated 2 July, 2012