RECORD: Darwin, C. R. 1876. [Letter to Otto Zacharias, 1875?]. In H. Hartogh Heys van Zouteveen, Darwin's tegenwerpingen tegen Cohen's hypothese over de bevruchting en erfelijkheid. Isis: Maandschrift voor Natuurwetenschap, 5: 103.

REVISION HISTORY: Transcribed and edited by John van Wyhe 5.2022. RN1

NOTE: Translation of F3421


[page] 103

Darwin's tegenwerpingen tegen Cohen's hypothese over de bevruchting en erfelijkheid. Het voorgaande stukje was reeds gezet en gedeeltelijk gecorrigeerd, toen mij het "Ausland" van 3 Januari 1876 in handen kwam, welk nommer een mededeeling bevat van Dr. Otto ZACHARIAS, die vermeldt, dat bij een brief van CHARLES Darwin ontvangen heeft, waarin deze hem schrijft, zich niet met Cohen's hypothese te kunnen vereenigen, en wel, omdat ook door parthenogenesis geheel volkomene organismen ontstaan kunnen, en dat in vele gevallen ook het ei alleen zonder vooraf bevrucht te zijn, — gelijk bij sommige vlinders (Lepidoptera), – volkomen gevormde embryo's ontwikkelt. "Verder", zegt DARWIN, ,zou het wel niet gemakkelijk zijn om Dr. Cohen's meening tot de planten uit te breiden, hoewel de wetten der voortplanting bij deze volkomen dezelfde zijn als bij de dieren. Ik houd de meening, dat elk der beide ouders op geheel bepaalde groepen van organen invloed heeft, voor een dwaling. De onjuistheid van Cohen's hypothese wordt nog eens zeer bijzonder bewezen door de gelijkenis, welke de reciproque hybriden met de beide ouders hebben, door welke zij voortgebracht zijn."

Dr. H. H. H. v. Z.

 


This document has been accessed 21 times

Return to homepage

Citation: John van Wyhe, ed. 2002-. The Complete Work of Charles Darwin Online. (http://darwin-online.org.uk/)

File last updated 13 May, 2022