Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F3603
Date: [1911]
Concise reference: Darwin, C. R. [1911]. De reis om de wereld: dagboek van onderzoekingen in de natuurlijke geschiedenis en aardkunde van de landen, bezocht op de reis rondom de wereld van H. M. vaartuig "The Beagle".. 2d ed. Translated by J. Brandt. 2 vols. Amsterdam: Maatschappij voor de goede en goedkope lectuur. Woodcut portrait frontispiece based on L. Darwin 1878.
Detailed reference: Second edition of F2362. (Kees Rookmaaker, 2023)


         PDF  Advanced Search  Search Bibliography Again