Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: A355
Date: 1861
Concise reference: L├╝tken, Chr. Fr. 1861. Forvandlinger i Dyreriget. Tidsskrift for Populaere Fremstillinger af Videnskaben: 394-395.


   Images        Advanced Search  Search Bibliography Again