Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: A358
Date: 1862
Concise reference: Reinhardt, J. Th. & Lütken, Chr. Fr. 1862. Bidrag til det vestindiske Öriges og navnligen til de dansk-vestindiske Öers Herpetologie. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske forening i kjöbenhavn, for aaret 1862: 200-201.


   Images        Advanced Search  Search Bibliography Again