Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: A424
Date: 1904.11.11
Concise reference: Alkaersig, Soeren. 1904. Udviklingslæren paa Højskolen - Svar til Gaardejer Christjansen, Holmsland. Hoejskolebladet: 1501-1508


Text   Images   Text & Images     Advanced Search  Search Bibliography Again