Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: A425
Date: 1904
Concise reference: Blume, Astrid. 1904. Den Kristne Boernelaerdom - Nogle Bemaerkninger i Anledning af Vilh. Rasmussen: 'Udviklingslaeren og Folkeskolen'. Vor Ungdom: 440-443


Text   Images   Text & Images     Advanced Search  Search Bibliography Again