Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F1182
Date: 1873
Concise reference: Darwin, C. R. 1873. Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren. Translated by H. Hartogh Heijs van Zouteveen. The Hague: Joh. Ykema.
Detailed reference: 1182. 1873 The Hague, Joh. Ykema. ix + 435 + i pp. Translated by H. Hartogh Heijs van Zouteveen. Down House. [487 DUTCH


   Images      PDF  Advanced Search  Search Bibliography Again