Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F176
Date: 1891
Concise reference: Darwin, C. R. [1891]. De reis van de "Beagle": dagboek van de onderzoekingen betreffende de natuurlijke geschiedenis en de geologie van de streken bezocht gedurende de reis van Hs. Ms. "Beagle". Naar de negende uitgaaf uit het Engelsch vertaald door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen. Darwin's biologische meesterwerken voor Nederlanders bewerkt door Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen en Dr. T.O. Winkler, deel 7. Anrhem-Nijmegen: Gebr. E. & M. Cohen.
Detailed reference: 176. [1891] Arnhem-Nijmegen, E. & M. Cohen, vii + 568 pp. Translated by H. Hartogh Heijs van Zouteveen. Collected Works vol. 7. DUTCH


   Images      PDF  Advanced Search  Search Bibliography Again