Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F2008
Date: 1863
Concise reference: Darwin, C. R. 1863. Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorregte rassen in de strijd des levens [Origin of species in Dutch]. 2d ed. Translated by T. C. Winlker. Utrecht: J.G. Broese.
Detailed reference: Darwin, C. R. 1863. Het ontstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus, of het bewaard blijven van bevoorregte rassen in de strijd des levens [Origin of species in Dutch]. 2d ed. Utrecht: Broese. 2 parts in 1 volume. Liesbeth Missel 2008


           Advanced Search  Search Bibliography Again