Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F2370
Date: 1892
Concise reference: Darwin, C. R. 1892. Het Uitdrukken Der Gemoedsaandoeningen Bij Den Mensch En de Dieren. Translated by H. Hartogh Heijs van Zouteveen. Arnhem-Nijmegen: E. and M. Cohen.


           Advanced Search  Search Bibliography Again