Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F3423
Date: 1876
Concise reference: Darwin, C. R. [Letter to Otto Zacharias, 1875?]. In H. Hartogh Heys van Zouteveen, Darwin's tegenwerpingen tegen Cohen's hypothese over de bevruchting en erfelijkheid. Isis: Maandschrift voor Natuurwetenschap, 5: 103.
Detailed reference: (John van Wyhe, 2022)


Text         PDF  Advanced Search  Search Bibliography Again