Show results per page.
Search Help New search
Sort by
Results 1-7 of 7 for « +(language:Polish) +(+name:darwin +name:charles +name:robert) +published:true +haveimages:true +type:item »
    Page 1 of 1. Go to page:    
1.
F1203    Book:     Darwin, C. R. 1873. Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt. Translated by Konrad Dobrski. Warsaw: Drukarnia Józefa Sikorskiego. [The Expression of the Emotions]   Image   PDF
2.
F1101b.1    Book:     Darwin, C. R. 1875. Dobór płciowy. Translated by Ludwik Maslowski. Lwów: Księgarnia Polska. Volume 1.   Image   PDF
3.
F1101b.2    Book:     Darwin, C. R. 1876. Dobór płciowy. Translated by Ludwik Maslowski. Lwów: Księgarnia Polska. Volume 2.   Image   PDF
4.
F1101a    Book:     Darwin, C. R. 1884. O pochodzeniu człowieka. Translated by Ludwik Maslowski. Lwow: Księgarnia Polska. 2d Polish edn.   Image   PDF
5.
F740a    Book:     Darwin, C. R. 1884-1885. O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru czyli o utrzymywani. Translated by Szymon Dickstein and Jozef Nusbaum. Warsaw: Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego.   Image   PDF
6.
F922.1    Book:     Darwin, C. R. 1888. Zmienność zwierząt i roślin w stanie kultury. Translated by Józef Nusbaum. Warsaw: Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego. vol. 1.   Image   PDF
7.
F922.2    Book:     Darwin, C. R. 1889. Zmienność zwierząt i roślin w stanie kultury. Translated by Józef Nusbaum. Warsaw: Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego. vol. 2.   Image   PDF
    Page 1 of 1. Go to page: