Freeman Bibliographical Database

Previous Record            Next Record

Identifier: F2371
Date: 1899
Concise reference: Darwin, C. R. 1899. Het Uitdrukken Der Gemoedsaandoeningen Bij Den Mensch En de Dieren. Translated by H. Hartogh Heijs van Zouteveen. Arnhem-Nijmegen: E. and M. Cohen.


           Advanced Search  Search Bibliography Again